Den skæve Bane skranter

Det kniber med vedligeholdelsen, men nu skal der gøres noget ved sagen

6. februar 2016, 06.19

Den skæve Bane er et hit blandt cykelturister, men på nogle strækninger gennem Ikast-Brande lader vedligeholdelsen meget tilbage at ønske. Foto: Jan Svendsen

cykelrute Den skæve bane er et af de absolutte hit, når det gælder turisterne.

På turistkontoret i Ikast-Brande får man rigtig mange forespørgsler vedrørende den populære strækning, der benyttes af mange cykelturister.

Der er dog også en del lokale motionister, der er glade for den naturskønne strækning, men det kniber med at holde cykelruten i optimal stand.

Det vidner en række klager til kommunen om.

I løbet af sommeren modtog kommunen således 11 klager over tilstanden på Den skæve Bane.

De fleste brokkede sig over manglende vedligehold og beplantningen, og der herskede almindelig undren over, at man fra kommunens side ikke prioriterer det populære turistmål højere og vedligeholder Den skæve Bane på samme niveau som nabokommunerne.

På strækningen gennem Ikast-Brande er stien så smal, at det kniber for to cyklister at passere hinanden, ligesom man heller ikke kan have en cykeltrailer efterspændt.

Med i budgettet

Og noget kunne tyde på, at man fra kommunens side ikke prioriterer stien voldsomt. I hvert faldt var budgettet til vedligehold af stien allerede brugt op midt på sommeren.

På strækningen fra Filskov til Brande er der ni brokonstruktioner.

Fra Banedanmarks side vedligeholder man dem, som man skønner det nødvendigt, men denne nødvendighed kan ligge på et meget lille sted. Der er således ikke udført vedligeholdelse på broerne i næsten 30 år, og derfor er de også i en elendig forfatning.

Det skønnes, at en renovering af strækningen gennem Ikast-Brande vil løbe op i 600.000 kroner, og at beplantning og oprensning af grøfter kommer til at koste yderligere 350.000 kroner, så en samlet renovering nærmer sig millionen.

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet sagen, men er ikke kommet frem til en endelig konklusion på, hvad man skal stille op med Den skæve Bane.

- Men der skal da gøres et eller andet ved det. Vi må finde de nødvendige penge. Om ikke andet, så kan der findes nogle i TMU-puljen til diverse formål, siger udvalgets formand Henrik Engedahl (V).

Så i første omgang er spørgsmålet skudt lidt ud, men vil blive taget op igen, når sommeren og turisterne nærmer sig.

Desuden håber man på, at få Den skæve Bane flettet ind i budgettet for 2017, så der afsættes faste beløb til drift og vedligehold.