Læserbrev: Demokrati og retsikkerhed i fare i Ulkær mose

6. januar 2021, 14.11

Peter Jespersen har i flere år gjort modstand mod vindmølleplanerne for Ulkær Mose. Foto: Laila Kempel

LÆSERBREVI Jeg var før jul sammen med en række meget bekymrede borgere – alle naboer til kommende Kæmpevindmøller i forskellige projekter i kommunen. Det vi har tilfælles er en følelse af at blive kørt over i en proces som mangler demokrati og gennemsigtighed. Jeg har før skrevet om de store problemer der er for projektet i Ulkær mose, og det nedenfor nævnte drejer sig konkret om Ulkær mose, men rejser også mere generelle problemstillinger som også kendes i andre projekter.

Borgmester og formanden for teknik og miljø nedtoner og fortier den modstand og bekymring der findes. Vi har endda hørt, at man ved møder om andre mølleprojekter har sagt, at der er lokal opbakning til Ulkær mose projektet, hvilket ikke er korrekt. Husk Ib (Lauritsen) – når man er stærk skal man også være rar, som Pippi Langstrømpe siger.

den rapport som er til høring i disse uger er en række visualiseringer af projektet. Disse er behændigt lavet således, at de rette proportioner af projektet slet ikke træder frem. Der er ingen billeder af de 11 møller i helhed, og der er på nær en lodsejer slet ikke taget billeder, der viser størrelsen af møllerne i forhold til de nærmeste naboer. Dette har vi ved flere lejligheder bedt om, men det er åbenbart for farligt at vise de faktiske forhold. Hvorfor må vi ikke se møllernes reelle visuelle påvirkning?

Miljørapporten som er til høring er meget mangelfuld, hvilket jeg har nævnt i mit sidste læserbrev, og jeg er sikker på, at ingen andre erhvervsdrivende herunder landmænd kunne slippe af sted med så tyndbenede beskrivelser af blandt andet okkerbassinernes sikring. Men igen der er forskel på folk, som man siger. Så snart der er tale om grøn energi så sætter man kikkerten for det blinde øje. Det samme gælder støjmålingerne, som jo er computerberegnede, og slet ikke et udtryk for den faktiske støj, når møllerne er i drift.

En sidste ting miljørapporten går let henover, er de store helbredsundersøgelser der er foretaget i forhol til naboer til møller. Rapporten konkluderer, at det ikke er farligt men overser, at sundhedsundersøgelsen slet ikke har undersøgt helbredseffekten af at være naboer til 150 meter høje møller. Igen sætter man kikkerten for det blinde øje. Der er mange flere fejl og unøjagtigheder i rapporten, som langt hen ad vejen bygger på skøn og udokumenterede vurderinger. I det mølleprojekt som kommunen opgav at godkende i Isenvad for år tilbage, skulle der et advokatnotat til at afsløre de mange mangler i beslutningsgrundlaget (notatet ligger frit tilgængelig på tvmidtvest hjemmeside). Det er igen et demokratisk problem, at det kræver advokatbistand at blive hørt.

En sidste demokratisk problemstilling er manglende information om borgermøde og høringsfrist. Betyder aflysning af borgermødet, at høringsfristen udsættes, eller vil man snige processen igennem uden fysisk borgermøde?

Til Ib,( Lauritsen, borgmester), Henrik (Engedahl, formand teknik- og miljøudvalget) og alle I andre brave venstrefolk i byrådet (resten må også lytte med): Lyt nu til jeres partifælle Søren Gade som i et læserbrev 18 december blandt andre har udtalt:

”Vi er ikke imod den grønne omstilling, vi vil bare ikke se på flere vindmøller og højspændingsledninger. Vi har nok allerede nok at på se, der smadrer vores naturoplevelse, når vi bevæger os ud på en gåtur i det vestjyske.”

Vil I virkelig ødelægge den smukke Ulkær mose således, at københavnske velhavere med ondt i skatten kan få anparter. Det er som om, Venstre er blevet komplet tonedøve over for deres vælgere, hvilket andre verserende sager også viser. Der er jo slet ingen lokale som ønsker disse kæmpemøller.

Til slut vil jeg bare minde borgmesteren og resten af byrådet om ,at 2021 er et valgår. Godt nytår