Kærshovedgård-sager kommer igen for retten: Advokat efterlyser uvildig undersøgelse

Forsvarsadvokat fra Ikast undrer sig over ministers undersøgelse af fejl i det elektroniske kontrolsystem på Kærshovedgård

8. oktober 2020, 17.01

Forsvarsadvokat Jakob Fastrup efterlyser en uvildig undersøgelse af kontrolsystemet på Kærshovedgård. Foto: Privatfoto

KÆRSHOVEDGÅRD Beboerne på Kærshovedgård skal igen forberede sig på at skulle i retten, hvis de er tiltalt for ikke at have overholdt deres opholds- og/eller meldepligt på udrejsecentret syd for Bording.

Rigsadvokaten og Rigspolitiet har netop - på baggrund af en redegørelse fra udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) - ophævet den suspendering af sagerne, der har været i kraft siden 4. juli i år.

Årsagen til suspenderingen var mistanke om fejl i det elektroniske system, der kontrollerer om den enkelte borger overholder sine forpligtigelser,

Men Udlændingestyrelsens undersøgelser har vist, at der ikke er grund til at så tvivl om, hvorvidt det elektroniske registreringssystem Salto fungerer.

Suspendingen har betydet, at blandt andet Retten i Herning, der normalt behandler adskillige sager om overtrædelse af melde- og opholdspligt hver eneste uge, ikke har kunnet gennemføre allerede berammede retssager med tiltalte med adresse på Kærshovedgård

Suspenderingen er nu ophævet og de mange retssager kun nu genoptages.

Men forsvarsadvokat Jakob Fastrup fra Midtadvokaterne i Ikast er en af dem, der undrer sig.

Fejl-registreringer

Årsagen til suspenderingen af sagerne var, at der var fundet fejl i det elektroniske system, der registrerer om beboerne på Kærshovedgård overholder deres melde- og opholdspligt.

- Vi havde nok forventet, at der var foretaget en uvildig undersøgelse af omstændighederne af de fejl, som var årsag til suspenderingen. Men som jeg læser det, så har man i stedet henvendt sig til leverandørerne og fået dem til at sige, at de synes systemerne fungerer på trods af de fejl, der er fundet, siger Jakob Fastrup.

Han håbede, at der i stedet var blevet lavet en uvildig undersøgelse af, hvordan fejlene kunne opstå, og om hvorvidt man kan sikre, at der ikke er andre fejl i systemet. Og ikke mindst hvordan man fremadrettet sikrer, at det ikke sker igen.

- Det har man så ikke gjort, konstaterer han.

- Jeg har ligeledes heller ikke fået et uvildigt svar på, om der kan være fejl i registreringerne i nogle af de sager, som allerede er behandlet i retsystemet. Det er da vigtigt og af stor betydning i forhold til den afgørelse retten har truffet i enkeltsagerne, siger Jakob Fastrup.

Retsplejeloven

Ikast-advokaten er til gengæld overbevist om, at han sammen med sine fremtidige klienter i større udstrækning vil stille spørgsmålstegn til det elektroniske systems validitet.

- Hvis jeg har klienter, der ikke kan genkende den registring, der bruges i retten, og som de kan risikere fængselstraf for, så har jeg ifølge retsplejeloven lov til at bede om en uvildig syns- og skønsvurdering på om registreringerne holder, siger Ikast-advokaten.

- Selvom sagerne kører igen, så ved vi nu, at Salto-systemet er behæftet med fejl, påpeger han.

Anmeldelse annulleret

Af Mattias Tesfayes redegørelse fremgår det, at det er fire hændelser i perioden fra 9.-11. marts 2020, 2.-3. juli og igen 17. juli der ligger til grund for undersøgelsen.

Konklusionen er blandt andet, at der er tale om en nyindkvarteret udlænding, der ikke har været registreret korrekt.

Der står i svaret, at det ikke har været muligt at klarlægge præcis, hvordan fejlen er sket.

»Der kan være tale om en manglende manuel registrering og således en menneskelig fejl, og en menneskelig fejl hos Statens IT, hvor en medarbejder ved en fejl slettede Salto-systemets server og en systemteknisk fejl på Salto-systemet, hvor systemet ikke genstartede samtidig med, at Salto-systemets server genstartede«, står der i ministerens svar.

Udlændingestyrelsen har valgt at trække politianmeldelsen tilbage på den ene udlænding, og Hjemrejsestyrelsen, der 1. august har overtaget opgaven fra Udlændingestyrelsen, har ligeledes også trukket deres anmeldelse af overtrædelser fra perioden 9-.10. juni tilbage.

En stikprøvekontrol af 15 anmeldelser i 2019 og 202 viser også, at der er flere fejlregistreringer.

Alligevel konkluderer Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen, at der ikke er tale om kritiske fejl i Salto-systemet, samt at der ikke er grund til at antage, at de identificerede fejl gør sig gældende bagudrettet.

Rigsadvokaten har efter anmodning udtalt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har vurderet, at systemet generelt er validt og kan danne grundlag for en politianmeldelse. Endvidere at der ikke er grundlag for at antage, at nogen er blevet uretmæssigt dømt for at overtræde deres pligter i forhold til opholds- og meldepligt.

Mattias Tesfayes svar betyder helt praktisk, at sagerne nu igen genoptages i retssystemet, men også at politiet igen arbejder aktivt på at finde eftersøgte udlændinge, der ikke overholder deres opholds- og meldepligt på blandt andet Kærshovedgård.

Efter måneders suspendering kan retsagerne mod borgere med bopæl på Kærshovedgård, der ikke overholder deres opholds- og meldepligt, tages op igen. Foto: Henrik Ole Jensen