Skoletandpleje i Nørre Snede og Brande?! (kapitel 2)

Udgivet:11. oktober 2018, 11.47

Læsetid:3 minutter

Af Henrik Kraglund Byrådsmedlem Fælleslisten

4 år siden

LÆSERBREV Brande Bladet den 2. oktober lovede jeg at skaffe yderligere baggrundsmateriale for forvaltningens forslag til politikerne om at flytte skoletandplejen fra Brande til Nørre Snede i de år, hvor en ny skole skal bygges. Den korte version er: En folkevandring er nært forestående!

Den lidt længere version kommer her:

. Ca. 7.800 behandlinger foretager skoletandplejen i Brande på årsbasis.

. Ca. 25 % af en årgang får foretaget tandregulering.

. Ca. 2.200 børn og unge er omfattet af tandplejen i Brande.

. Omsorgstandpleje og specialtandpleje (for ældre/gamle) foretages af tandplejen i Brande.

. Indretning, indflytning m.v. er der afsat 720.000 kr. til. Og husleje skal betales hver måned.

Tandlæge Torben Lillie har i et par indlæg i Brande Bladet de seneste dage stærkt frarådet byrådets beslutning om flytning af tandplejen fra Brande til Nørre Snede. Torben Lillie har endvidere opfordret byrådspolitikerne: "...vis jer nu som politikere med et fornuftigt menneskesyn; frigør jer lidt fra kommunens "regnedrenge" og omgør denne beslutning!" Det håber jeg, at byrådet er indstillet på.

Konsekvenser:

For hvad er konsekvenserne af ovenstående talmateriale?

. 7.000 transporter (nogle vil samkøre) svarer til 260.000 km´s kørsel. Benzinudgifterne alene ..!!

. Transporttid og ventetid løber vel op i 15.000 timer om året. Det er knap 10 årsværk.

. Regner vi med en omkostning pr. time på 240 kr. svarer det til 3,6 mio. kr.

. Tandsundheden hos børnene vil forringes for især de mindre ressourcestærke familier.

. Børnenes undervisningsfravær vil løbe op i mange tusinde spildtimer.

Jeg behøver vel ikke at konkludere? Enhver læser kan passende drage sin egen konklusion.

Men det er svært at forestille sig, hvordan de såkaldte "regnedrenge" har kunnet nå frem til, at tandplejen med fordel ville kunne flyttes til Nørre Snede i en flerårig byggeperiode. Der er jo tale om et mio.-stort tab for samfundsøkonomien, som en kommune ikke burde kunne negligere.

Det er skuffende - faktisk uforståeligt - at den sundhedsfaglige vurdering, som Børne-ungdoms Tandplejeudvalget kunne have bidraget med, ikke er inddraget. Men Torben Lillie vurderer heldigvis, at BUT-udvalget gerne bidrager med at finde frem til den bedst mulige løsning.

Fælleslisten ser fortsat gerne en pavillon-løsning gennemført, hvor i det mindste undersøgelser vil kunne foretages. Det vil alene spare tusindvis af lange transporter, nemlig i de tilfælde hvor børnene har perfekte tænder. En yderligere mulighed synes nu også at være, at der vil kunne stilles en enkelt fuldt udstyret klinik i Brande til rådighed for tandplejen - det vil kunne afhjælpe problemet for mange, men den mulighed vil nok være bedst at lade det tandsundhedsfaglige udvalg arbejde med.

"Regnedrengene" har ikke indregnet ekstraudgifter til betaling af de 65 % af en tandlægeregning, som kommunen er forpligtet til at betale, hvis forældre ønsker deres barn behandlet af "familietandlægen". Og der er ikke regnet med problemer med at få forældre til at møde frem med deres børn midt i forældrenes daglige arbejdstid (kl. 10-14).

Byrådspolitikerne har desværre ikke fået tilstrækkelig kvalificeret grundlag for at beslutte flytning af tandplejen til Nørre Snede i en flerårig periode. Det var vel også derfor, at der var så stor uenighed om flytning eller ikke-flytning.

Så det må være en ommer, kan alle vist være enige om?!

Vi vil vi glæde os til at høre, hvad det tandsundhedsfaglige udvalg vil kunne nå frem til sammen med forvaltningen. Denne gang vil det så være både faglige eksperter og "regnedrenge", som skal nå til enighed.