Op af sofaen: Nu er der to Bevægelsesuger

Kommunen vil tilbyde to bevægelsesuger

Udgivet:06. juni 2020, 06.00

Læsetid:2 minutter

Krolf plejer at være blandt aktviteterne i den kommunale bevægelsesuge, der fra næste år vil finde sted i både maj og august.

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

IKAST-BRANDE Til næste år bliver der mulighed for at bevæge sig dobbelt så meget.

Det vel at mærke hvis man udelukkende benytter sig af de bevægelsesuger, som Ikast-Brande Kommune og foreningslivet står bag.

Folkeoplysningsudvalget har gennem længere tid set nærmere på Kommunen i Bevægelse, som Ikast-Brande var en af de første kommuner til at springe med på.

Her har flagskibet hidtil været Bevægelsesugen, der har været placeret i slutningen af august.

Der bliver den også fremover, men fra næste år bliver der endnu en kommunal bevægelsesuge.

Et underudvalg til Folkeoplysningsudvalget har foreslået at tilbyde borgerne gratis aktiviteter to gange årligt, og dette forslag er nu blevet godkendt.

Det var faktisk tanken, at den første bevægelsesuge skulle have fundet sted i maj i år, men disse planer spændte coronavirussen ben for. Indtil videre fastholdes dog bevægelsesugen i slutningen af august, så det bliver først næste år, at der dobles op med bevægelsesuger.

Her byder forskellige foreninger og institutioner ind med tilbud om at prøve forskellige aktiviteter, og den arrangerende forening kan få 5000 kroner i tilskud fra kommunen til at gennemføre den aktivitet, som foreningen selv skal finde på og stå for afviklingen af. Ifølge de nye retningslinjer kan flere foreninger dog gå sammen om en aktivitet.

Kravet til de deltagende foreninger er, at alle borgere frit skal kunne være med.

Gratis og for alle

Det skal overordnet være gratis for deltagerne at deltage i de aktiviteter, foreningerne står for afviklingen af. Foreningslivets udbytte af at deltage vil være muligheden for at gøre opmærksom på sig selv.

Tiltaget med at fordoble antallet af bevægelsesuger skal formentlig ses i lyset af, at ikke helt er blevet det tilløbsstykke, som man fra kommunens side havde håbet på, da man for en halv snes år siden som en af de første sprang med på det landsdækkende initiativ.

Fra starten mødte omkring 1000 borgere frem til 27 aktiviteter rundt i Ikast-Brande Kommune. I årenes løb er antallet af aktiviteter steget lidt, men der er ikke dukket ret mange flere deltagere op.

For tre år siden indgik Ikast-Brande Kommune som den første herhjemme aftale om et bindende samarbejde DGI og DIF og blev dermed blev en del af de to idrætsforbunds landsdækkende vision »Bevæg dig for livet«.

Her er indsatsen ekstra målrettet med de persongrupper, der baseret på undersøgelser bevæger sig mindst.

Det gælder voksne mænd fra 25 til 65 år, der har kortere uddannelser, udfordrede og overvægtige børn samt seniorer, der for nylig er stoppet på arbejdsmarkedet.

Det overordnede mål er, at mindst 85 procent af borgerne skal være fysisk aktive, og det skal Bevægelsesugerne medvirke til.