Uenigheden spirer: Strøgcentret udvikler sig til en varm kartoffel

Uenigheden i byrådet pibler frem mellem sprækkerne

Udgivet:29. september 2022, 08.39

Læsetid:3 minutter

HedeDanmark er af et flertal i byrådet valgt til at stå i spidsen for ansigtsløftningen i Strøgcentret. De arbejder ud fra en grøn profil med masser af biodiversitet og taler om både fuglehuse og insekthoteller. I deres licitationsmateriale finder man blandt andet denne illustration, hvor der lægges op til, at butikkernes display og reklamer integreres i det grønne miljø, ligesom små skilte fortæller om biodiversiteten og sætter legen i gang hos de mindste.Det er dog fortsat utilfredshed og undren over valg af entreprenør og sagsforløbet, der er gået forud. Foto: HedeDanmark

Laila Kempel
Journalist| lak@ikastavis.dk

STRØGCENTRET Sidste uges glade nyhed om, at der er fundet en entreprenør til at renovere det 30 år gamle Strøgcentret udvikler sig til lidt af en varm kartoffel.

Ikast Bymidte APS med ejere og lejere af ejendommene i kredsen har udtrykt stærkt utilfredshed med valget af entreprenør, mens Simon Vanggaard fra erhverv-og udvikling fastholder, at alt er foregået helt efter bogen. Efterfølgende har både De Konservative og Fælleslisten meldt sig på banen med undren over både sagsforløbet og valg af entreprenør.

Det fik Simon Vanggaard til at sige:

- Det ærgrer mig, at de konservative ikke følte sig ordentligt klædt på til at træffe en beslutning om punktet. Det var der et stort flertal, der vurderede, at de var.

Han mener desuden, at den nedsatte dommerkomité eller bedømmelsesudvalg satte sig selv ud af funktion undervejs på mødet, hvor de to bud på licitationen var i spil.

- Hvis ikke et bedømmelsesudvalg kan agere professionelt og objektivt på baggrund af det udbudsmateriale, byrådet har udsendt og de krav der var til tilbudene, så kan det ikke bruges til at rådgive eller bedømme i nogen som helst retning, sagde Simon Vanggaard allerede i sidste uge

Han påpeger, at deltagerne i bedømmelsesudvalget gik fra mødet med den konklusion at kommunens rådgivere skulle finde de juridiske muligheder videre i sagen.

- De kom tilbage med tre muligheder:

1) At vælge det bud, der havde fået den bedste samlede bedømmelse - HedeDanmark.

: 2) At annullere udbudet.

3) At bede begge parter om at komme tilbage med fornyet materiale.

Simon Vanggaard understreger, at både økonomiudvalget og byrådet har fået en flere timer lang redegørelse og debat.

- Jeg står fuldt ud på mål for beslutningen. Jeg er ærgerlig over, at bedømmelsesudvalget ikke formåede at løse deres opgave, men i sidste ende ville det uanset hvad være byrådets valg, hvad de 14 millioner offentlige kroner skulle bruges på, siger Simon Vanggaard, og understreger, at det aldrig har været aftalt, der skulle indkaldes til et møde to.

- Jeg ved ikke, hvorfor de har haft det indtryk. Men det har ikke været planen, og det var ikke en konklussion på mødet.

Det har affødt at to medlemmer i økonomiudvalget, Lotte Stoltenborg, (Fælleslisten) og Henrik Overgaard (Konservative) har reageret med blandt andet følgende:

- Simon Vanggaard udtaler at det aldrig har været meningen, at der skulle indkaldes til møde to. Det er muligt, at det ikke har været meningen, men det var vores klare opfattelse, at vi som den politiske del af udvalget, skulle være med i processen, da bedømmelsesudvalget ikke nåede frem til en enig indstilling.

Udgangen på bedømmelsesmødet var, at vores rådgivere skulle undersøge om det var juridisk muligt at bede om uddybende informationer og manglende materiale fra de to udbydere, så der kunne træffes afgørelse - på et validt grundlag.

Hvis vi havde været samlet i udvalget igen, kunne en indstilling have været, at vi var delt i to lejre, og så kunne økonomiudvalg og byråd have forholdt sig til dette og set begge oplæg. Men det blev der ikke mulighed for, da Simon Vanggaard valgte at køre sagen selv derfra, siger de to Brande politikere.

Læs også
<span>Læserbrev:</span> En underlig beslutning af Ikast-Brande byråd <span>Læserbrev:</span> En underlig beslutning af Ikast-Brande byråd
Læs også:
Læserbrev: En underlig beslutning af Ikast-Brande byråd

Sagen har i øvrigt været kørt på lukkede møder i både økonomiudvalget og byrådet.

Bestyrelsen i Ikast Bymidte lægger op til at ville trække sig og undrer sig også over, at ingen politikere er klar til at stille op og forsvare deres beslutning om at vælge HedeDanmark til opgaven.

Læs også
<span>Læserbrev:</span> Hvad foregår der her <span>Læserbrev:</span> Hvad foregår der her
Læs også:
Læserbrev: Hvad foregår der her