Der bliver plads og rum til leg: Ikasts »nye« torv klar til juli

Tre firmaer skal byde ind på redskaber til en børnevenlig og kreativ legeplads i forbindelse med ombygningen af torvet i Ikast

5. maj 2021, 15.40

Fornyelsen af torvet i Ikast består af flere elementer. I pladsens nordvestlige hjørne skabes et nyt legeområde, mens den eksisterende scene­overdækning bliver stående i det sydøstlige hjørne. Den nu­værende vandrende rundt om torvet tørlægges og fyldes i stedet med flade sedum-planter, der skal skabe et nyt og frodigt element, som skifter farve i løbet af året. De røde prikker på illustrationen viser pullerter til at sidde og stå på eller gå-springe-løbe mellem - eller til at lege »jorden er giftig«. Pullerterne bliver i den virkelige verden udført i en grå farveskala, som passer til torvets belægning, og som kan tåle at blive snavset. For at varevogne, ambulancer og andre relevante køretøjer stadig kan få adgang til torvet, skal der i stedet for pullerter laves malede trædecirkler på belægningen de steder, der her er markeret med gule prikker. Illustration: Ikast-Brande Kommune

FORNYELSE Torvet i Ikast har i årevis kaldt på en fornyelse, så der skabes basis for mere liv på den centrale plads mellem Strøgcentret, Hotel Medi, Ikast Kirke og Rådhuset.

Nu er der fundet en løsning, så anlægsarbejdet kan sættes i gang og en indvielse kan foretages i juli.

Altså nu her i juli 2021 ...

Adskillige gange er projektet med titlen »Det Legende Torv« sendt frem og tilbage mellem de administrative medarbejdere i Ikast-Brande Kommune og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Hver gang er projektet tilrettet lidt, så det endelige resultat gerne skulle blive så gennemført og perfekt som muligt. Senest er det erfaret, at det tidligere skitserede legepladsområde i projektforslaget ikke er stort nok, og at der er behov for et større faldområde til legepladsen, da der er afsat ekstra midler til legeredskaber. Derfor er legeområdet rykket en anelse i forhold til tidligere planer.

Lukker for vandet nu

Fagfolkene i administrationen har også kastet et skarpt blik på de ønskede legeredskaber.

Vurderingen lyder, at Ikast-Brande Kommune får et bedre og mere moderne resultat i form af en børnevenlig og kreativ legeplads, og man beder tre forskellige legepladsfirmaer om at udarbejde et forslag til legepladsens indretning.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har på det seneste møde godkendt, at der kan indhentes tilbud, samt at torvets springvand lukkes af.

Når de tre forslag fra legepladsfirmaerne er klar, vil de blive bedømt ud fra visse kriterier, som for eksempel hvordan legepladsen indrettes i forhold til omgivelserne, brugernes forskellige aldersgrupper, redskabernes materialer og former samt naturligvis økonomi.

Grønt og blomstrende

Ifølge tidsplanen skal maj bruges på at etablere legepladsen samt udlægge legefelter på pladsens eksisterende granit.

I juni står den på udlægning af sedum-måtter samt opsætning af blomsterkummer og pullerter. Sedum er en hårdfør plante, der er mest kendt for at blive brugt som grøn tagbeklædning. Hvis alt går efter tidsplanen, vil »Det Legende Torv« som nævnt være klar til officiel indvielse i juli.