Vi tror på alle mennesker

24. december 2017, 12.29

Kasper Pauli Pedersen, tiltrædende byrådsmedlem (A). Foto: Privat

Læserbrev Ved kommunalvalget i Ikast-Brande kommune blev det meget klart, hvor stor forskel der er på Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis syn på flygtninge og indvandrere. Dansk Folkeparti i Ikast-Brande gjorde det helt klart under en debat, jeg deltog i på Handelsskolen, at de ikke ønsker integration. De gjorde det klart, at flygtninge med en status af midlertidigt ophold uanset, hvor lang tidshorisonten er, ikke skal have et arbejde, lærer dansk og bidrage til det samfund de er blevet en del af. Enhver tale om at stille krav blev afvist med ønsket om segregation. En segregation med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger til følge. Troede man, at det var en enkelt afvigende kandidat ved kommunalvalget i Ikast-Brande blev man klogere, for samme perspektiv understøttedes af Kristian Thulesen Dahl i landsdækkende annoncer i dagene op til valget. Nu skrider man så til handling og kræver i forhandlingerne med regeringen om en ny udlændingeaftale, at integrationen bliver fortid, det såkaldte paradigmeskifte. Jeg har gjort det klart igen og igen, at der er en afgrundsdyb forskel på vores syn i Socialdemokratiet på området og så Dansk Folkepartis. Vi er for integrationen for selvom, at man kun får midlertidigt ophold, så kender ingen politikere tidshorisonten, for de konflikter og krige, som de berørte mennesker er flygtet fra. Har man midlertidigt ophold kan det derfor med stor sandsynlighed blive mange år ud i fremtiden og for nogle permanent, at de skal være her i Danmark. De mennesker skal vi selvfølgelig stille krav til, ligesom vi gør til hinanden her i Danmark. Det gør vi selvfølgelig af hensyn til vores samfund, for det hviler på de Socialdemokratiske principper om ret og pligt, hvor pligter går forud for rettigheder, hvis vores velfærdsmodel skal hænge sammen og ikke mindst kommunens økonomi, men vi gør det selvfølgelig også af hensyn til individet. Det er ikke godt for mennesker at blive efterladt udenfor fællesskabet. Det er vigtigt at bidrage og det skaber mennesker, der uanset om fremtiden er her eller i hjemlandet kan løfte panden og være handlende og skabende subjekter i deres eget liv. Vi skal være helt tydelige, vi stiller krav, og vi har forventninger til de mennesker, der kommer og har juridisk ret til midlertidig eller permanent beskyttelse i Danmark og vores kommune, de skal i beskæftigelse, og det skal vi som kommune fortsat prioriterer. Stopper vi med at tro på hinanden og forvente noget af hinanden, falder vores samfund først fra hinanden. Vi socialdemokrater er stærke tilhængere af integration, og vi tror på alle mennesker.