Seniorgudstjenester i Engesvang Kirke

Kirken kommer fortsat i ældrecentret Dybdalsparken men med fokus på sang og samvær

7. juni 2017, 09.50

Højmesse i Engesvang Kirke med dåb. Prædikant: Ditte Bruun Laursen. Foto: Hans Jørgen Hansen

gudstjeneste Engesvang Kirke laver nu en gudstjeneste, der er særligt tilrettelagt for sognets pensionister.

- Seniorgudstjenesten er torsdag 8. juni klokken 10.00, oplyser sognepræst Ditte Bruun Laursen.

- Vi har i mange år haft tradition med gudstjenester på ældrecentret Dybdalsparken, men efter aftale med Dybdalsparkens ledelse vil vi nu koncentrere os om sang og samvær omkring bl.a. salmer og enkle bønner og på den måde være sammen med beboerne, siger sognepræsten og fortsætter:

- Der er mange ældre i Engesvang, og selvom man laver mange initiativer for børn og unge skal man ikke overse seniorerne. Derfor vil vi, i lyset af at vi laver om på samværsformen på Dybdalsparken, gerne forsøge med en særlig seniorgudstjeneste, hvor vi synger de salmer og sange, som den ældre del af befolkningen

Seniorgudstjenesterne kommer til at foregå i Engesvang Kirke, og Ditte Bruun Laursen håber, at mange møder op.

- Vi henvender os særligt til ældre, og vi har aftalt med Engesvang Pensionistforening, at de gør deres medlemmer opmærksom på seniorgudstjenesterne, men alle er naturligvis velkommen, siger Ditte Bruun Laursen.

Denne første seniorgudstjeneste falder sammen med, man i kirken netop afslutter et hold baby-salmesang. Derfor er babyerne og deres forældre også indbudt til gudstjenesten, hvor de vil synge et par af de sange, som babyerne har hørt de seneste uger.

- Vi har inviteret forårets babysalmesangere og håber da, at dét møde kan vække gensidig begejstring. Måske nysgerrige bedsteforældre også har lyst til at kigge forbi, siger sognepræst Ditte Bruun Laursen, som fortæller, at der efter gudstjenesten er indbudt til samvær og kaffe i sognehuset.