Menighedsråd fortsætter med ni medlemmer

Biskop har givet lov til, at de ni medlemmer sammen med kirkens ansatte er beslutningsdygtige

Udgivet:05. december 2022, 10.00

Læsetid:2 minutter

Hans Gjørup er ny- og genvalgt formand for menighedsrådet ved Ikast Kirke. Foto: Troels Witter

1 år siden

IKAST Menighedsrådet ved Ikast Kirke er officielt tiltrådt. Det skete - som altid - den første søndag i advent, som altså var i søndags.

Men det nytiltrådte menighedsråd har kun 9 af 13 pladser til lægmand optaget. Hertil kommer, at sognets fire præster også er fødte medlemmer af menighedsrådet.

Biskop Henrik Stubkjær har på baggrund af en ansøgning fra Ikast Sogn godkendt og accepteret, at der indtil næste valg om to år kun er ni valgte medlemmer.

Det sker på baggrund af flere forsøg på at få valgt et fuldtalligt råd.

Tidligere på måneden var biskoppen på besøg i Ikast og udtrykte sin forundring over, at det ikke var lykkedes at få fyldt alle pladser op.

Henrik Stubkjær plejer ellers at opfatte Ikast Sogn som et af Viborg stifts »flagskibe«.

Inddrage interesserede

Godkendelsen gælder kun for den to års periode, der begynder nu. Det er ambitionen, at der op til valget i 2024 skal arbejdes målrettet efter at få besat alle 13 lægmandpladser i rådet.

Det nye menighedsråd vil i de kommende år i stedet forsøge at inddrage interesserede fra menigheden i forskellige former for udvalgsarbejde og sogneaktiviteter.

På det første møde 9. november konstituerede det nye menighedsråd sig på følgende måde: Formand Hans Gjørup, næstformand Conny Høgh, kasserer Tina Kronborg og kirkeværge Anne Lisbeth Jepsen. Som bygningskyndig valgtes Søren Henriksen. Som Ikast Menighedsråds repræsentanter i den fælles bestyrelse for Ikast Kirkegårde blev valgt Bjarne Wedel, Birgith Svejgaard Sørensen og Erling Bilbjerg.

Det første ordinære møde i det nye menighedsråd holdes onsdag 14. december. På dette møde vil der blive lagt op til aftaler om den videre organisering af menighedsrådsarbejdet, der efter sædvanen fordeles i nogle arbejdsudvalg.

Mødet er offentligt, ligesom alle menighedsrådsmøder er det. Så alle interesserede er velkomne, oplyser den ny- og genvalgte formand, Hans Gjørup.