Tårnekspertise fra Brande skal bruges i USA

Tårnproducenten Welcon i Svindbæk mellem Give og Brande skal bidrage til opførelsen af den første amerikanske fabrik til produktion af hav-vindmølletårne

19. januar 2021, 16.33

Nogenlunde sådan kommer tårnfabrikken på havnen i Albany til at se ud, når den er klar til brug i slutningen af 2023 Foto: computervisualisering: Graph Synergi/Welcon).

BRANDE

Det er New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), der har valgt Equinor’s forslag om at opføre fabrikken på havnen i Albany. Canadiske Marmen og danske Welcon skal deltage i projektet, som er den største enkeltstående investering i vedvarende energi i USA til dato. De to virksomheder underskrev tilbage i december 2019 en samarbejdsaftale om udvikling af havvindmølleprojekter i USA, og opførelsen af fabrikken er det første meget håndgribelige resultat af aftalen.

Fabrikken, der er projekteret i samarbejde med Marmen, Welcon og havnen i Albany, skal producere havvindmølletårne og ”transition pieces” (overgangsstykker, der bruges til at fastgøre vindmølletårnene til fundamentet, red.). Fabrikken vil betyde op til 350 nye arbejdspladser i New York og vil desuden få en positiv indflydelse på Marmens og Welcons aktiviteter. Projektet, som sættes i gang i år, vil medføre investeringer i størrelsesordenen hundreder af millioner dollars, og fabrikken forventes klar til produktion af vindmølletårne i slutningen af 2023.

- Marmen og Welcon er begejstrede for at spille en aktiv rolle i projektet. Vi er meget stolte over, at vores kombinerede ekspertise inden for vindindustrien kan bidrage til udviklingen af vedvarende energi og statens indsats med hensyn til mål for ren energi, lyder det i en fælles kommentar til planerne fra Marmens bestyrelsesformand, Patrick Pellerin, og Carsten Pedersen, der er formand for Welcons bestyrelse.

Udveksling over Atlanten

Umiddelbart kommer projektet ikke til at betyde flere arbejdspladser i Svindbæk, oplyser Carsten Pedersen videre.

– Vi skal være med til at føre teknologien derover, forklarer han. Det kommer formentlig til at betyde en vis rejseaktivitet over Atlanten, dels for nogle af Welcons medarbejdere, men nok i endnu højere grad den anden vej. Mens Welcon er verdens førende producent af havvindmølletårne og har de verdensomspændende rettigheder til Stiesdals flydende og bundfaste offshore-fundamenter, er Marmen blandt de største producenter af landvindmølletårne i Nordamerika. De to virksomheder er derfor ikke konkurrenter, understreger Carsten Pedersen.

- Vi var meget spændte på, om Equinor vandt, siger Welcon-formanden, for i modsat fald var Svindbæk-virksomheden ikke blevet en del af projektet. Han kalder fabriksbyggeriet for ”et kæmpe projekt”, men forventer ikke, at det bliver starten på en længere række af fabrikker.

Selvom efterspørgslen efter havvindmølletårne afhænger af mange ting, herunder hvilken vej, de politiske vinde blæser, forventer Carsten Pedersen, at fabrikken, når den står klar, har kapacitet til at producere de tårne, der skal bruges på det nordamerikanske marked.