Socialdemokraterne om budgettet: Fremtiden ser lysere ud

Socialdemokratiet roser Budget 2020 for at løfte velfærden, men opfordrer samtidig til at der er stærk fokus på de pressede velfærdsudgifter

Udgivet:10. oktober 2019, 17.04

Læsetid:5 minutter

Kasper Pauli Pedersen, fungerende gruppeformand for Socialdemokratiet i Ikast-Brande byråd, kipper med den røde fane for det netop indgåede budgetforlig. Foto: Henrik Ole Jensen

Ikast-Brande Der er indgået budget for 2020 i Ikast-Brande Kommune.

Kasper Pauli Pedersen, fungerende gruppeformand for Socialdemokratiet i Ikast-Brande byråd, deler her partiets reaktion:

- Der er grund til at kippe med den røde fane. Vi har en socialdemokratisk regering, der sætter velfærden først og det har resulteret i den bedste økonomiaftale mellem KL og regeringen siden 2008. Det sammenholdt med, at vi i Ikast-Brande har fået et bedre skattegrundlag og dermed flere indtægter betyder heldigvis, at den fremtid vi kigger ind i, ikke er så sort som tidligere frygtet.

Velfærd under pres

- Men træerne gror som bekendt ikke ind i himlen. Det borgerlige flertal i byrådet vedtog i marts en økonomisk politik, der sætter spillereglerne for vores budgetter, det betyder én procents besparelser på alle områder hvert år, og helt konkret udmønter det sig i 2020 som besparelser på 27 millioner kroner.

- Dertil kommer, at man kun fremskriver demografien med 50 procent. Hvilket har den konsekvens, at når der kommer flere børn og ældre, er der færre penge pr. barn og ældre og det presser vores velfærdsniveau.

Bekymrende udvikling

- Vores opfordring skal derfor være, at vi fremadrettet tager nogle grundige diskussioner i forhold til de helt håndgribelige udfordringer, det vil give i fremtiden, hvis vi skal forsætte besparelserne på én procent hvert år på alle områder.

- Vi er bekymrede for den udvikling, vi ser ind i, når det handler om vores mindste børn, skolerne og vores ældre i kommunen, og derfor stiller vi os selvfølgelig også til rådighed, når vi i den nære fremtid forhåbentligt skal diskutere justeringer og optimeringer af den økonomiske politik i kommunen.

Flere opgaver til sygeplejen

- I forhold til budget 2020 er vi glade for, at hovedparten af de tekniske korrektioner er indarbejdet samt, at DUT-midlerne er fuldt medtaget. Vi har dog en bekymring i forhold til, at sygeplejens merforbrug ikke er taget med i de tekniske korrektioner, fordi det merforbrug, der findes på området, efter vores vurdering er sket som følge af en øget opgavemængde. Det bør vi derfor forholde sig til i Sundhed- og Omsorgsudvalget i nær fremtid.

Penge til børneterapien

- Hvad angår driftsudvidelserne i budget 2020 vil vi i Socialdemokratiet gerne fremhæve pengene til børneterapien, det er et område der har været udfordret på økonomien i forhold til at imødekomme det stigende behov for hjælp, rådgivning og træning til de af vores børn, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med tildelingen i budget 2020, kan der nu tilrettelægges en børneterapi, der dækker det behov, der aktuelt er i målgruppen.

Fleksibilitet til børnefamilier

- Derudover er det jo ingen hemmelighed, at der i Børne- og Undervisningsudvalget har været en temadrøftelse om mulighederne for deltidspladser i vores dagtilbud.

- I den forbindelse har det været vores holdning, at det er positivt, hvis vi kan bidrage til at skabe lidt mere fleksibilitet for vores børnefamilier i kommunen, men det må ikke blive på bekostning af kvaliteten i vores dagtilbud og derfor er vi glade for, at vi i forligskredsen sammen har afsat en pulje til implementeringen.

Værdighed til de ældre

- Sidst, men ikke mindst, vil vi fremhæve tildelingen til træning før hjælp til vores ældre medborgere.

- I en tid hvor vi er i den lykkelige situation, at vi bliver ældre, og antallet vokser, er det vores vurdering, at det er klogt og langsigtet, at investere i området.

- Det skaber mere værdighed og øger graden af selvstændighed hos vores ældre, når vi bidrager til et liv, hvor man er mindre afhængig af hjælp, og når vi bidrager med dette til flere, får det forhåbentligt også den konsekvens, at vi kan målrette hjælpen mere, der hvor den er mest nødvendig.

Brug midler med omtanke

- Som noget nyt har et samlet byråd besluttet at afprøve en model med drifts- og udviklingspuljer og i en situation, hvor vi ikke har kunnet sikre den fulde demografiske fremskrivning, er vi meget tilfredse med, at vi stort set en til en har sikret, at midlerne bliver på de respektive områder og nu er det så op til vores fagudvalg og byrådet sammen at udmønte midlerne klogt. Her ønsker vi selvfølgelig at bidrage aktivt og kritisk, så midlerne bruges med omtanke og til størst værdi på de enkelte områder.

Ros til de andre politikere

- Afslutningsvist for den del der angår vores kommunale drift, vil jeg gerne give cadeau til alle forligspartierne for, at det ikke blev en voldsom politisk kamp at finde sammen om at øge arbejdsmarkedsområdets budgetsikkerhed.

- Vi har gennem mange år budgetteret med store besparelser på området, og enhver besparelse på området må selvfølgelig opfattes som positiv, når det betyder, at en af vores medborgere er kommet i job og blevet en del af vores arbejdsfællesskab.

- Men besparelserne skal selvfølgelig have et realistisk niveau, for ellers snyder vi bare hinanden og svigter den enkelte ledige borgers mulighed for at komme i job eller uddannelse.

Tænder og plejeboliger

- For den del der handler om vores anlægsbudget havde vi i Socialdemokratiet en ambition om et skarpere prioriteret budget, der af hensyn til den samlede kommunale økonomi blev nedjusteret lidt.

- Det er bestemt ikke en nem øvelse, i den situation vi står i med helt nødvendige nybyggerier som eksempelvis den nye skole i Brande.

- Vi mener dog, at øvelsen for 2020 er lykkedes og er glade for, at vi sammen har fundet de nødvendige midler til at sikre den fortsatte udvikling i kommunen og sætte gang i påkrævede investeringer, der fremtidssikrer tandplejens rammer i Ikast, skyder vores plejeboligstrategi i gang og sikre bedre og mere rimelige rammer for vores børn, når den nye daginstitution til Børnebyøster sættes i gang.