Grundlovsdag - når det er rigtig dansk

Borgmester Carsten Kissmeyer og bankdirektør Henrik Overgaard var Venstres talere ved, hvad de betegnede som Danmarks Nationaldag

Udgivet:07. juni 2015, 09.42

Læsetid:5 minutter

En solbeskinnet fredag formiddag blev Danmarks grundlov fejret i Uhre ?foto Laila Kempel

Laila Kempel
Journalist| lak@ikastavis.dk

nIHIL SINE LABORE Intet kommer uden arbejde. Det var slutreplikken - men også en slags held-og lykke til borgmester Carsten Kissmeyer fra dagens første taler på Venstres grundlovsmøde i Uhre, Henrik Overgaard.

Den 5. juni er det tætteste vi i Danmark kommer på en nationaldag og vejrguderne var for alvor med i år - måske fordi det også var en markering af 100 året for kvindernes ret til at stemme.

For det kunne næppe blive mere dansk end en solbeskinnet skyfri blå himmel - nyudsprugne bøgetræer - hjemmebagte boller, en pippende og barslende stær, der søger mod stærekassen og et par yndige danske ungmøer, der synger danske sange for en flok danskere, der behageligt havde sat sig til rette på medbragte klapstole.

Langt ude på landet ved Uhre hos Karlo Kragsig Kristensen, havde Venstre dækket op til deres grundlovsmøde, der utraditionelt var lagt i formiddagstimerne for at tilgodese en anden grundlovstradition i Brande om eftermiddagen.

Og en af de rigtig gode branditter, Henrik Overgaard var blevet bedt om at starte arrangementet.

Bankdirektør i Brande

Hans forældre var fra Brande, men han voksede op i Allerede, men pakkede som 18-årig kufferten og satte kurs mod sit hidtige ferieland i Midtjylland fast besluttet på at blive enten bankdirektør eller borgmester.

Han blev bankdirektør fra Brande, som han omtalte i rosende toner

Han valgte at tale om ytringsfrihed, ældrekvoter, sin dialog med virksomheder, der tydeligt var frusterede over at blive overhalet af udenlandske konkurrenter, der har lov at bruge doping, - eller underforstået havde andre regler at drive virksomhed under end i Danmark.

Som formand for Brande dk brugte han også lejligheden til at sende ønsker afsted mod kommunen.

Han var ikke i tvivl om, at der lokalt i de enkelte samfund i kommunen er rige muligheder for at udvikle.

- Man kan sige, at de nye lokalråd er blevet en form for byråd i de nære samfund. Desværre er de uden økonomisk handlekraft. Jeg tror, at vi lokalt ville kunne gøre meget fordi vi netop ved, hvad det er der skal til. I 7330 Brande er befolkningstallet stigende, men jeg tror vi kunne komme meget bedre fra land, om vi plukkede de æbler der er lige for. Hvis vi kunne gøre de mange indpendlere bevidst om, hvad Brande kan og markedsføre eksempelvis børneområdet, så ville det kunne betale sig. Jeg er overbevist om, at vi med penge i lokalrådet kunne gøre byen endnu mere attraktiv, sagde Henrik Overgaard.

Han gav talerstolen videre til borgmester Carsten Kissmeyer med de latinske ord Nihil sine labore og ordene: Gør det rigtige, hvis du bliver valgt ind

Fruentimmere og fattiglemmer

For Carsten Kissmeyer var dagen værd at fejre og ikke mindst den ændring der blev lavet for 100 år siden, hvor fruentimmere, forbrydere, folkehold, fattige og fjollede også fik lov til at tage del i den demokratiske ret til at give sit besyv med.

Og netop demokratiet var Carstens indgang til sin tale, hvor han havde fokus på, at nogen ønskede at antase vores demokrati og danskernes måde at tænke demokrati på.

- Mange ser op til vores måde at gøre tingene på og vores måde at tage os af hinanden på. Jeg ved godt, at USA betragter os som socialister og kommunister, - men det er nu en gang vores måde at være samfund på, sagde Ikast-Borgmesteren.

Han er klar over, at demokrati er mange ting og tager man udgangspunkt i den kommunalepolitiske dagsorden, så ville de fleste borgere i Ikast-Brande kunne sætte navn på et par byrådsmedlemmer. Anderledes er det med regionsrådet, hvor det nok begrænsede sig til navnet på formanden.

- Det er lidt ligesom vi mister forbindelsen når det bliver fjernt fra vores hverdag, erkendte Carsten Kissmeyer.

Med 13 dage til Folketingsvalget havde han en klar holdning til en af valgkampens emner, ledigheden kontra de mange østarbejdere, dere, der er i landet.

- Vi har i Ikast-Brande formentlig danmarksrekord i tilgangen af østarbejdere. Men hvis vi kigger på, hvad det er for nogle jobs de har, så må vi også erkende, at det er job, som de ledige vi har lokalt ikke matcher. Det handler om arbejdstiden som ofte er om aftenen og natten og ikke mindst hårdt fysisk arbejde, som vores ledige slet ikke er klar til, sagde Carsten Kissmeyer.

Han var derfor ikke i tvivl om, at netop østarbejderne er med til at fastholde og højne produktiviteten i netop midt- og vestjylland.

5000 ledige

- Vi har i Ikast-Brande 5000 der står uden for arbejdsmarkede. De 1700 er på førtidspension, - primært på grund af psykiske lidelser. Der er 600 som allerede er på vej videre, og så blot er landet mellem to jobs, og så er der den store midtergruppe, som ikke ville kunne matche det som østarbejderne, leverer, sagde Ikast-borgmesteren.

I Ikast-Brande er det blandt andet fødevarer, vindmøller og tøj til modebranchen, der beskæftiger lokalbefolkningen.

- Og netop disse produktionsvirksomheder er svære at undvære for Danmark, understregede han i en klar melding om, hvad det er han gerne vil på Christiansborg.

- Jeg har ikke noget imod københavnere, - de forstår bare ikke altid så meget, sagde han med sit drengede smil og brugte eksemplet med københavnske embedsmændene med de store lønsedler, der går på cafe på brostenene og køber caffelatte for 200 kr. mens der fra det midt-og vestjyske bliver solgt skinker for 200 kr. til Japan, hvor vi igen køber Toyota'er, og bidrager stort til den danske økonomi.

Danmark kan ikke undvære os

- Danmark kan ganske enkelt ikke undvære det vi kan - og derfor skal vi have en lige så stor bid af kagen, som hovedstanden skal, sagde Carsten Kissmeyer.

Han var ikke bleg for at sige de svære ting og nævnte i den forbindelse vandmiljøplanerne, som han kaldte makværk ligesom de stigende medicinudgifter, der truer sundhedssektoren.

- Vi bliver nødt til at se på det og forholde os til, om det er ok at tilbyde en kræftramt patient dyrt livsforlængende medicin, hvis det kun drejer sig om nogle få måneder. Vi bliver nødt til at tage den svære snak og kigge på, hvad andre lande, der ligner os har gjort. Her har man allerede kigget på, at der skal være mening med at give den dyre medicin.

For Carsten Kissmeyer handler det om at finde løsninger og om at give komptencerne ud i yderste led.

- Danmark er et fantastisk land, hvor vi involverer os og tager os af hinanden, det kommer vi til at skulle udvikle endnu mere i årene fremover, sagde han og ønskede alle en god grundlovsdag

Carsten Kissmeyer holdt tale ved Venstres grundlovsmøde i Uhre ?foto laila kempel
Omkring et halv hundrede borgere var fredag formiddag til grundlovsmøde i Uhre? foto laila kempel
Der var hjemmebagte boller og kage til kaffen - salget var til fordel for Uhre friskole? foto laila kempel
?foto laila kempel
?foto laila Kempel
?foto Laila Kempel
Læs også
Venstres grundlovsmøde i Uhre Venstres grundlovsmøde i Uhre
Læs også:
Venstres grundlovsmøde i Uhre