Kirkens økonomi ser fornuft ud

22. september 2021, 10.52

Der skal bygges nye kontorfaciliteter til kirkegårdspersonale og organister ved Ikast Østre Kirke. Foto: privat

Corona’en har ikke ramt så hårdt som frygtet, så Ikast-Brande Provstis budget for 2022 giver plads til nye projekter.

Medlemmerne af folkekirken i Ikast-Brande Kommune betaler 0,97 procent af deres skattepligtige indtægt til de lokale kirker. Derfor kan finanskriser eller høj arbejdsløshed aflæses meget direkte i kirkernes budgetter. Ovenpå Corona-krisen var kirkernes økonomiske virkelighed i 2022 derfor ventet med spænding, da næste års budget i forrige uge blev fremlagt.

Corona’en har ikke ramt så hårdt som frygtet – heller ikke på provstiets budget, konstaterer Poul Erik Knudsen, der er provst i Ikast-Brande Provsti. Provstiet forvalter de penge, som kirkens medlemmer betaler over kirkeskatten. Det sker gennem et provstiudvalg, der er valgt blandt menighedsrådene i de 24 sogne, som Ikast-Brande Provsti omfatter.

- Budgettet ser fornuftigt ud. Der er midler til at sikre driften af kirkerne med regulering for lønstigninger og prisstigninger, og der er også midler til at sætte gang i nogle af de projekter, man har ønsket rundt i sognene, siger Poul Erik Knudsen.

Penge til drift, vedligeholdelse og løn

Ikast-Brande Provsti omfatter både sognene i Ikast-Brande Kommune og i den nordlige del af Silkeborg Kommune, så provstiet arbejder med to budgetter opdelt efter geografi. I Ikast-Brande Kommune er provstiets samlede budgetramme på små 56 millioner kroner. 47 millioner bliver fordelt direkte til de lokale sogne til drift af kirkerne, arrangementer og til løn. En anden del af pengene går til fællesudgifter på stifts- og landsplan og til administration af provstiet. Tilbage er en pulje, som kan bruges på større projekter i provstiet.

Bedre faciliteter ved Ikast Østre Kirke

Næste år bliver der sat gang i en indvendig renovering af Brande Kirke, og ved Christianshede Kirke får kirkegårdens personale og besøgende bedre forhold. I Isenvad kommer der et nyt indgangsparti ved præsteboligen, så mødelokalerne bliver skilt fra den private bolig. Det største projekt bliver ved Ikast Østre Kirke, hvor der bygges nye faciliteter for omkring seks millioner kroner.

- Vi samler kontorerne for kirkegårdenes medarbejdere ved Ikast Østre Kirke, og så bygger vi også bedre lokaler til organister og kor, som for tiden er klemt sammen i små lokaler i tårnet ved Ikast Kirke, siger Poul Erik Knudsen.

Ruster økonomien til fremtiden

Ikast-Brande Provsti bruger også penge på diakonipræsten, som er aflønnet i samarbejde med kommunen – og på en ungdomspræst, som forhåbentlig bliver ansat i begyndelsen af 2022. Provstiet afsætter næste år også midler til skoleprojektet ”Tro møder tro”, som har ligget stille under Corona-nedlukningen.

- Derudover har vi også fundet midler til at afdrage ekstraordinært på nogle lån, som har været optaget i forbindelse med tidligere projekter. På den måde kan vi ruste provstiets økonomi til fremtiden, så vi også fremover har midler både til gode fysiske rammer og til kirkens liv og vækst, siger Poul Erik Knudsen.