Udvalg nedlægges: Foreningerne skal have nyt talerør

Børne- kultur- og fritidsudvalget skal have fundet en ny model for det nedlagte folke-oplysningsudvalg

Udgivet:25. januar 2022, 05.53

Læsetid:1 minut

Annette Mosegaard (C) skal sammen med sit udvalg udarbejde en model for, hvordan et nyt råd skal tage vare på foreningslivets interesser fremover. Foto: Tom Laursen

Flemming Thulstrup
Journalist

1 år siden

FORENINGER Tidligere har Folkeoplysningsudvalget varetaget især foreningslivets vilkår. Der er delt kommunale kroner ud til kurser, leje af lokaler samt diverse tilskud, ligesom man har tilgodeset forskellige foreninger med aktuelle tilskud.

I forlængelse af byråets konstituering blev det besluttet at nedlægge udvalget i dets tidligere form.

- Det var måske blevet til for meget bogholderi og for lidt dialog og strategi på foreningsområdet, der jo er utroligt vigtigt, siger Annette Mosegaard (K), der er formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget.

Råd afløser udvalg

Tanken er, at der skal etableres et Folkeoplysningsråd, der afløser Folkeoplysningsudvalget, der talte 15 medlemmer.

Det vides endnu ikke, hvor mange medlemmer eller præcist hvilke beføjelser det kommende råd skal have.

- Det er netop det, som vi er gået i gang med at drøfte i udvalget, siger Annette Mosegaard, der tilføjer, at det er vigtigt at få alle grene af foreningsllivet repræsenteret. Det samme er tilfældet rent geografisk.

Hun og resten af udvalget har til opgave at udarbejde en model, som byrådet kan sige god for, og det skal ske her i begyndelsen af året.