Midtbyerne: Fra snak til handling

17. september 2020, 17.00

Annette Mosegaard (K). FOTO:

DEBAT Nu skal der afsættes et beløb til byudvikling af Ikast og Brande.

Midtbyerne i vores byer er omdrejningspunktet for samvær, sammenhold og handelsliv. De er vigtige for vores image, og hvordan vi selv og andre oplever byerne.

Der har kørt lange processer, hvor mange lokale er mødt op og har bidraget. Det er rigtigt fint. Der er lagt store planer, brugt mange penge på processerne, men det er ikke nok, når byerne ikke mærker noget til det.

Først når der synligt sker en forandring, kan vi se og mærke en forskel.

Det er ikke nok med store planer, der ligger i skufferne og samler støv – uden handling.

Nu skal vi af sted videre. Vi skal på den korte bane have gjort en synlig forskel i dagligdagen, og på den lange bane skal vi finde veje til at realisere de større planer og muligheder.

Bymidten i Ikast

Et strøgcenter med mere end 25 år på bagen trænger naturligvis til et løft.

Vi har et fantastisk fundament, hvor vi kan skabe et godt værested for os alle, og hvor vi ved nytænkning kan skabe rammer om et rigt handelsliv. Om det skal være et orangeri, moderne nordisk stil eller noget andet, det skal vi finde ud af.

Men vigtigst er det, at vi kommer i gang med at finde den rette vej. Vores Ikast, Midtbysamarbejdet, Strøgcentret, de handlende og mange borgere kalder på at der sker noget. Holdningen er, at vi ikke kan vente længere. Vi skal i gang nu.

På trods af mange aktiviteter og mange initiativer så bløder Strøget i Ikast. Vi må aktivt forsøge at støtte op ved at lave byudvikling af den indre by. Vi skal stoppe med at snakke. Jeg oplever, at mange gerne vil være med. Som kommune skal vi afsætte midler, støtte op og være med til at sætte i gang.

Brande Midt- og Sydby

Med Brandes nye skole, har byen fået et positivt skub i den rigtige retning. Brande City er kommet med gode ideer til, hvordan Brande Midtby og det nye område ved skolen kan tænkes sammen, og som i Ikast er en større proces i gang. Dette arbejde skal vi aktivt støtte op omkring.

Brande har i mange år haft for få byggegrunde. I kommunen er der godkendt en udviklingsplan for Brande Syd. En udviklingsplan med spændende muligheder, men man kan undres over, at processen er så lang. Vi burde være meget længere nu. Der er behov for byggerunde, der er behov for, at kommunen går i gang med det jordarbejde, der skal til for at skubbe flere projekter i gang.

Vi hører gang på gang, at kunderne er der, at køberne er klar men også at grunde og muligheder mangler. Heldigvis er mange private investorer gået i gang.

Lad os gå fra snak til handling.