Velbesøgt valgmøde: Kandidaternes kamp om de ældres stemmer i Ikast-Brande

Ældre Sagen Ikast og Ældrerådet stod bag et velbesøgt valgmøde på Hotel Medi

Udgivet:11. november 2021, 08.42

Læsetid:5 minutter

Fremtidens udfordringer og løsningsmuligheder på ældreområdet var til debat ved et valgmøde på Hotel Medi, som var arrangeret af Ældre Sagen Ikast og Ældrerådet. Foto: Thomas Vang Nielsen

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

VALGKAMP Ældreområdet vil blive et af de meget varme emner under kommunalvalget.

Sådan lød det fra kommunalforsker Roger Buch i et interview i fagbladet Kommunal Sundhed tilbage i august.

Den vurdering blev bekræftet på Hotel Medi, hvor Ældre Sagen Ikast og Ældrerådet havde arrangeret valgmøde.

Ordstyrer var Steen Hebsgaard, og der var inviteret repræsentanter fra alle de opstillede partier.

Panelet bestod af Karina Gudmann (SF), Bruno Ostenfeldt Jensen (NB), Jens Erik Skals (KD), Simon Vanggaard (DF), Birthe Sørensen (S), Annette Mosegaard (K) og Lars Lyhne (V).

- Fælleslistens Morten Bak har meldt afbud. Enhedslisten og Frihedslisten kunne heller ikke være her i dag, sagde Steen Hebsgaard.

Tre hovedspørgsmål

Salen var fyldt med over 70 tilhørere, og kandidaterne var før mødet blevet bedt om at finde velvalgte svar på følgende tre spørgsmål:

Hvad kan man som ældre/handicappet forvente af det kommunale serviceniveau i årene fremover i Ikast-Brande Kommune?

Hvordan sikrer I, at det vil være attraktivt at have job i ældreområdet i Ikast-Brande Kommune?

Hvilke overvejelser har I gjort jer vedrørende bofællesskab/boligformer for ældre i Ikast-Brande Kommune?

Lars Lyhne:

- Jeg vil arbejde for, at forholdene på ældreområdet bliver minimum status quo. Men helst ser jeg, at der bliver tilført flere midler.

- Det handler om, at vi bliver bedre til at informere, hvis vi vil have flere til at søge job i branchen.

- Man vil nok aldrig se mig som beboer i et seniorbofællesskab. Men hvis I virkelig brænder for det, vil jeg gerne bakke op.

Annette Mosegaard:

- Jeg tror, vi kan gøre det meget bedre, for de penge vi har, end vi gør det i dag. Vi skal arbejde på at komme »væk med bøvl«. Vi skal have mindre dokumentation og mere relation.

- Vi skal tale vores ældreområde op, vi har de fedeste job og skal være bedre til at markedsføre dem.

- Vi Konservative vil rigtig gerne seniorbofællesskaber, og vi vil det så gerne, at vi ønsker at udpege placeringer til det.

Birthe Sørensen:

- Vi lever længere, så dette område skal have en opgradering. Der er et fint niveau, men det kan blive bedre. Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg arbejde for, at der ikke kommer forringelser.

- Jeg vil indføre en ny retning i Ikast-Brande Kommune, en slags tillidsreform, hvor man gør opgaver og ansvar mere fleksible for medarbejderne. Der er ældre, som har mere behov for en snak end for at få vasket gulvet.

- Bofællesskaber er noget, jeg glæder mig rigtig meget til. De har så mange fordele. De kan blandt andet være med til at nedbringe ensomheden.

Simon Vanggaard:

- Det har været en øjenåbner for mig at erfare, at nogle ældre på et kvartal kan have op til 24 forskellige plejepersoner i sit hjem. Det kan vi gøre bedre.

- Vi ser et alt for højt sygefravær. Hos sosu’er ligger det helt oppe på 19 procent, så vi kommer til at kigge på, at ansætte mere personale, og vi vil arbejde for mere tillid til de ansatte.

- Bofællesskaber bakker vi op om, men vi vil gerne først sikre os, at der er en konkret efterspørgsel, før vi går i gang.

Jens Erik Skals:

- For mig er det vigtigt, at det kommunale system formår at sikre en god og relevant kontakt til borgerne. Hvert enkelt menneske er unikt. Hvert enkelt menneske skal behandles med respekt.

- Ældreplejen er mange steder i Ikast-Brande trængt på grund af højt sygefravær. Opgaverne er for mange, og opgaverne er uoverskuelige at løse. Jeg er overbevist om, at vi som kommune kan gøre det bedre.

- Bofællesskaber, ja. Men ikke kun i de store byer. Vi vil gerne sikre, at muligheden skabes mange steder i kommunen, så folk kan blive i deres nærområde.

Bruno Ostenfeldt Jensen:

- Nye Borgerliges hovedpolitik er de ældre. Hjemmeplejen skal have forhold, der er til at arbejde under. Vi vil se på minuttyranniet, for den nuværende model virker ikke. Vi skal tilbage til en team-ånd med mindre enheder.

- Vi skal have mere fokus på intelligent udstyr og teknologi til at hjælpe. Jeg siger ikke, at vi skal have robotter over det hele, men vi skal finde et niveau, hvor vi kan frigøre menneskelige ressourcer til at pleje og vise omsorg.

- Jeg er kæmpe tilhænger af bofællesskaber, de kan give stor livsglæde for beboerne.

Karina Gudmann:

- Jeg er lidt dobbelt i det her. Jeg arbejder som sosu’er og har 20 års erfaring fra branchen. Serviceniveauet bliver ringere. Som det er nu, kan vi ikke løbe stærkere. Hjemmeplejen vil ændre sig, vi vil stille flere krav til de ældre. For eksempel at de laver mere træning. Det kan lyde hårdt, men vi ved, at »træning før hjælp« virker.

- Jeg synes selv, at jeg har verdens bedste arbejde. Jeg bliver glad hver dag, men også ked af det hver dag. Der er mange ensomme ældre derude. Hvis vi skal tiltrække flere ansatte, skal der være mindre bureaukrati og bedre ledelse. Vi skal også have bedre forventningsafstemning med de ældre.

- Omkring seniorbofællesskaber er problemet, at Ikast-Brande sælger byggegrunde for højeste bud. Det forstår jeg godt, men det kunne man måske ændre på, for at give plads til centralt placerede seniorboliger.

Kaffe, kringle og flere emner

Herefter fulgte en halv times kaffepause, hvor de mange i salen havde tid til at snakke med sidemanden m/k om de syv kandidaters svar.

Da kringle og småkager var skyllet ned, var det tid til spørgsmål fra publikum.

Her kom adskillige emner på banen:

Pilotprojektet Buurtzorg, plejeprojektet Erantis, den aldersmæssige sammensætning af beboere i bofællesskaber, måden klager sagsbehandles på, borgerrådgivere, planlægning af kørsel i hjemmeplejen, bestyrelser på plejehjem, it-hjælp til ældre og bedre hjælp til pårørende, som kan have svært ved at navigere i junglen af muligheder og regler i det offentlige system.

Nogle af emnerne medførte mere debat end andre, herunder muligheden for at man som »ikke plejekrævende« ægtefælle kan flytte med sin partner på plejecenter.

Nogle kandidater mente, at det lød som en oplagt idé, men så simpelt er det bare ikke, forklarede Birthe Sørensen (S):

- Vi har drøftet ægtefælleboliger i mange år. Der er fordele og ulemper. Når vi taler med pårørende, møder vi ofte dilemmaet, at man som rask ægtefælle ikke vil være bekendt at sige nej til at flytte med. Der er også den udfordring, at hvis den plejekrævende dør først, skal den raske så blive boende og optage en plads? Det er et følelsesladet emne.