Til møde med ministeren

Carl Martin Middelhede blev inviteret til møde med Mai Mercado

Udgivet:06. maj 2019, 08.17

Læsetid:3 minutter

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) i midten sammen med Carl Martin Middelhede og Elizabeth Trøstrup Christensen fra gruppen »Autisme forum til forældre som har børn med autisme«. Foto: Privatfoto

Jacob Hove
Debatredaktør| jah@herningfolkeblad.dk

Ikast I sidste uge havde børne- og socialminister Mai Mercado (K) inviteret stifteren af facebookgruppen »Autisme forum til forældre som har børn med autisme« til et møde.

Stifteren hedder Carl Martin Middelhede og er fra Ikast.

Han fortæller Ikast Avis, at han er far til to drenge med forskellige handicaps heriblandt autisme. Han oprettede for cirka seks år siden gruppen sammen med sin hustru Dorthe Middelhede, fordi de savnede et sted, hvor forældre og andre med berøring med personer med en autismediagnose kunne mødes og udveksle erfaringer og andet.

- Vi manglede et sted, hvor vi kunne dele vores erfaringer. Et forum, hvor vi kunne snakke om det at have et barn med autisme både i forhold til skole, privatliv og mødet med det offentlige, fortæller Carl Martin Middelhede.

Han fortæller, at han gennem et længere stykke tid har haft kontakt med Mai Mercado.

- Jeg tilbød hende, at vi havde 9000 forældre, som gerne ville hjælpe og bidrage, så vi kunne give hende en bedre viden om emnet. Så fik jeg e-mail fra hendes ministersekretær om, at hun gerne ville mødes med os og en anden gruppe og en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer.

Et godt møde

Mødet blev holdt mandag i sidste uge, og det gik rigtig godt, fortæller Carl Martin Middelhede.

- Det var en god oplevelse. Vi fik nogle af vores pointer frem, og der blev lyttet.

Udgangspunktet for mødet var kommunernes sagsbehandling.

- Hun (Mai Mercado, red.) fortalte, at hun fik mange henvendelser fra frustrerede forældre, som oplevede, at kommuner trækker den lige til grænsen. Hun vidste godt det slog slemt til. Ventetiden på ankesager ligger på mellem seks måneder og op til et år. I den ventetid kan det gå ud over barnet, som har autismediagnosen. Det kan også gå ud over søskende og familien, som er under hårdt pres, siger Carl Martin Middelhede, der fortæller, at han også fik mulighed til at komme med et forslag til ministeren.

En anden problemstilling, der ifølge Carl Martin Middelhede blev diskuteret, er, at kommunerne ikke overholder den lovgivning, der er på området; for eksempel er der mange kommuner, som kræver, at der er stillet diagnoser, før hjælpen kommer til barnet.

- Vi foreslog, at familierne fik en tovholder, da der ofte i sagerne er mange instanser ind over sagsbehandling. Tovholderen skulle forhindre, at der er for mange forskellige mennesker involveret. Hun fortalte, at det havde de faktisk prøvet i nogle få kommuner, og det, de havde oplevet, var positivt.

Retsikkerhedsgruppe

Siden mødet har Børne- og socialministeriet udsendt en pressemeddelelse om retssikkerhed på socialområdet.

Her skriver ministeriet:

- Borgernes retssikkerhed på det sociale område skal forbedres. Derfor oprettes en ny uafhængig gruppe med forankring i Ankestyrelsen, som skal undersøge nogle af de forhold, som betyder mest for borgernes retssikkerhed. Analyserne kan handle om sagsbehandlingstider og overholdelse af forvaltningsretlige regler og skal se nærmere på retssikkerheden på udvalgte områder af kommunernes praksis. Det kan danne grundlag for ændringer af praksis, som styrker borgernes retssikkerhed på det sociale område. Den nye retssikkerhedsgruppe er et resultat af aftalen om satspuljen for 2019-2022, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til at styrke retssikkerheden.