Byrådet sagde ja til nyt boligområde

En lang proces om en mulig boligudstykning ved Nordlundvej i Brande er nu næsten ved vejs ende

Udgivet:08. februar 2022, 10.25

Læsetid:2 minutter

Den nye lokalplan handler som den tidligere plan om et areal i det nordvestlige Brande, hvor der kan opføres cirka 110 boliger. Illustration: Ikast-Brande Kommune

Thomas Vang Nielsen
Journalist

2 år siden

BOLIGER Opførelsen af cirka 110 boliger ved Nordlundvej i den nordvestlige del af Brande var - igen - på den politiske dagsorden hos byrådet mandag 31. januar.

Sagen har også været forbi det nyoprettede udviklings- og erhvervsudvalg, hvor politikerne enstemmigt vedtog Lokalplan nr. 420.

Lokalplanen er ikke den først af sin slags i den efterhånden langvarige proces om at skabe en ny bydel i området. Tilbage i september 2020 sagde det daværende teknik- og miljøudvalg ja til igangsættelsen af en planlægning, som resulterede i Lokalplan nr. 398.

Planen blev sendt i høring og efterfølgende godkendt i byrådet i maj 2021. Men det blev en ommer.

Styr på stien

En klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) fik Planklagenævnet til at ophæve lokalplanen med den begrundelse, at der ikke havde været en offentlig forhøring af det medfølgende kommuneplantillæg, inden planforslagene var blevet udarbejdet.

- Beskeden fra nævnet var, at lokalplanen ikke harmonerede med kommuneplanen, fortæller Simon Vanggaard (DF), der er formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget.

Derfor blev der sat gang i udarbejdelsen af et helt nyt lokalplansforslag, som har været i høring og sidenhen er blevet tilpasset i forhold til nogle af høringssvarene. Der er blandt andet ændret på et stiforløb, som teknisk set er en lille ting, men som viste sig at være en stor politisk sag.

- Nu er der overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan, forklarede Simon Vanggaard forud for byrådsmødet, hvor planen blev vedtaget.

Med godkendelsen i byrådet følger også en officiel klagefrist for Lokalplan nr. 420.

- Hvis der i den periode ikke indkommer indsigelser, som spænder ben for lokalplanen, er næste skridt at projektudviklerne kan søge en byggetilladelse. Derfra er det kun dem, der ved, hvornår det første spadestik bliver taget, fortæller Simon Vanggaard.