Et stærkt og fornuftigt budget for Ikast-Brande

24. september 2020, 05.38

Palle Høj. Foto: Flemming Hansen

ØKONOMI Det var lidt af en brat opvågning, da vi 12 nyvalgte medlemmer af byrådet i Ikast-Brande Kommune for to år siden skulle udarbejde det første budget for 2019 og skulle starte med at finde besparelser for 80 millioner kroner.

Den situation står vi ikke i år, og det skyldes ikke kun, at byrådet har taget store besparelser sidste år og forrige år og ført en ansvarlig økonomisk politik. Det skyldes også hjælp fra Christiansborg i form af ny, og set fra vores side, mere fornuftigt udligningsreform. Desuden har vi i år haft ekstraordinære store selskabsskatter på ekstra 50 millioner kroner, der stammer fra 2018, da der er tre års forskydning på selskabsskatterne.

Jeg håber, vi med dette fornuftige budget kan fastholde en god balance i økonomien i de kommende år, og dermed ikke om to år bringer det nye byråd ud i samme situation som for to år siden.

Vi kender ikke helt effekten af covid-19 i de kommende par år, derfor synes jeg også, det er fornuftigt, at vi ikke har tømt hele kassekreditten med det samme og dermed kunne ende i en »yoyo-økonomi«. En økonomi, der kører op og ned; så bruger vi en masse penge i år, og så skal vi pludselig spare en masse penge om et eller to år.

Derfor synes jeg også, det er meget glædeligt, at vi har sat effektiviseringskravet ned fra én procent til en halv procent de kommende to år, så vi også giver noget af det nye råderum fri. Samtidig lytter vi også til de mange relevante høringssvar, der er afgivet op til budgetforhandlingerne fra rigtig mange af kommunens ansatte og bestyrelser i institutionerne. På den måde håber jeg, vi får en jævn udvikling af kommunens økonomi. Vi har en veldrevet og effektiv organisation, og det skal vi fastholde fremover, og derfor er det også nødvendigt at holde fast i et effektiviseringskrav, så vi også i de kommende år er en veldrevet kommune.

Mange vil sige: Nu har I så mange penge i kassen, og I har fået kassebeholdningen op på over de 300 millioner kroner, I startede byrådsperioden med, hvorfor bruger I ikke nogle af alle de penge? Vi bruger også mange af pengene, der er for eksempel afsat 20,8 millioner kroner i puljer, som fagudvalgene kan disponere over, hvor der bliver brug for det i det kommende år. Derudover har forligspartierne på særlige områder sat ekstra penge af.

På anlægsområdet har vi brugt mange penge til den flotte nye skole, der kommer i Brande, og i 2021 er der er et anlægsbudget på 170 millioner kroner, så vi bruger mange af pengene. Vi skal dog også huske, at vi under corona-krisen fik mulighed for at fremrykke næsten 150 millioner kroner af vore anlægsinvesteringer og få lån til disse investeringer. Så en del af den store kassebeholdning er lånte midler, som i enhver anden husholdning skal betales tilbage igen. Derfor kan vi ikke bare tømme kassen og bruge alle penge nu.

Der er mange steder og områder i kommunen, der kan glæde sig over det nye budget for 2021, for eksepel er der givet en lånefinansiering til hallerne i Brande, Ejstrupholm og Ikast. I Ikast giver det mulighed for padel tennis, som er meget populært overalt og vinder meget frem i disse år.

Skal jeg nøjes med at have de lokale briller på og kun se på Ikast, glæder jeg mig over, at der er sat penge af til finansieringen af planerne for midtbyen, som vi skal arbejde med i den kommende periode. Der er penge til at gøre byfornyelsen Perron 7430 omkring banegården færdig. Der er fortov ved Grøddevej, opgradering af pendlerplads, forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, en ny cykelstipulje, penge til fortovsrenoveringer, ny Børnebyøster, ombygning af tandklinik, tilskud til cricketbane, ekstra penge til drift af de grønne områder. Blot for at nævne noget af alt det, der er sat penge af til i vores kommune det kommende år. Så der er plads til masser af nye initiativer.

En budgetfase er en helt særlig periode i løbet af byrådsåret, og det er lidt som at lægge et betongulv. Du har nogle timer, hvor du kan bevæge dig i det våde beton, og hvor du kan forme og jævne ud og glatte ud, men lige pludselig så er det stift beton, og der skal man passe på, at du har bevæget dig i den samme retning, som dem, der vil samle et flertal. Det skal også være solidt, da det er fundamentet under kommunens drift.

Til allersidst vil jeg blot sige, at jeg er tilfreds med og glad for det budget, vi har vedtaget, og at forligspartierne har bevæget sig mod hinanden i processen, så vi fik en aftale, som et stort flertal kan tilslutte sig. Jeg tror på en sund økonomisk udvikling i Ikast-Brande uden en uansvarlig yoyo-økonomi.