Flere søger ind på erhvervsuddannelser

Ikast- Brande ligger helt i top

Udgivet:20. maj 2023, 06.00

Læsetid:1 minut

Flemming Thulstrup
Journalist

4 måneder siden

IKAST-BRANDE Der er en målrettet indsats for at overtale de unge til i øget udstrækning at søge ind på erhvervsuddannelser.

På alle niveauer i det politiske system er der talt varmt for, at det er vigtigt, at en større del af de unge søger ind som tømrere, frisører, blikkenslagere, slagtere eller andre praktiske uddannelser, så færre går ud med studenterhuer eller handelsskoleeksamen.

I Ikast-Brande er budskabet i den grad trængt ind.

De seneste tal fra i år viser således, at 32,9 procent af de unge, der forlader 9. eller 10. klasse, har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Det overskrider faktisk den målsætning, som byrådet har sat for 2025.

På landsplan er der tale om den næststørste andel ansøgere til EUD (erhvervsudddannelser), kun overgået af Morsø Kommune.

I det hele taget har 91 procent i Ikast-Brande Kommune søgt en ungdomsuddannelse, men her er der faktisk tale om en tilbagegang på 2,3 procent i forhold til året før.

Baggrunden til dette fald ligger ikke helt klart, men en del af faldet kan tilskrives en omlægning af optagelse.dk, hvor de unge søger.

Det er i høj grad drengene, der er årsag til den stigende ansøgning til erhvervsuddannelserne.

46 procent af drengene har søgt en erhvervsuddannelse mod blot 18,8 procent blandt pigerne. Her er dog alligevel tale om en beskeden stigning på en enkelt procent.

Til gengæld ligger pigerne med helt fremme, når det gælder de gymnasiale uddannelser. Her har 71,8 af pigerne søgt ind mod 45,2 procent af drengene.

I alt har 483 unge fra 9. og 10. klasse søgt ungdomsuddannelser. Antallet var nogenlunde det samme i 2022.