Læserbrev: Venstre kæmper for ejendomsrettens ukrænkelighed

18. marts 2021, 13.04

Carsten Kissmeyer. Foto: Steen Brogaard

LÆSERBREV Ejendomsretten er ukrænkelig. Sådan starter Grundlovens § 73. Det betyder blandt andet, at borgere i Danmark har krav på fuldstændig erstatning, når staten foretager et indgreb i den private ejendomsret - såkaldt ekspropriering. Problemet er bare, at det ikke længere er tilfældet.

Godt nok har borgerne stadig retten på papiret, men i realiteten er den ret ved at forsvinde i takt med, at bureaukratiet vokser. Der findes nemlig talrige eksempler på sager, hvor borgerne oplever, at det er både besværligt, tidskrævende og dyrt at få anerkendt, at staten har foretaget et indgreb, som bør udløse en erstatning.

Og det er ikke kun i ekspropriationssager, at der er udfordringer. Det gælder også i situationer, hvor for eksempel råstofudvinding medfører støj og støv for naboerne eller ved opsætning af vindmøller og solcelleanlæg, hvor naboernes ejendomme falder i værdi.

Det er mildt sagt for dårligt. Det skal vi have gjort noget ved.

Derfor har jeg sammen med gode kollegaer fra Venstre fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som skal styrke borgernes retssikkerhed på det her område. Vi skal have samlet, forenklet og ensartet processerne omkring statens indgreb overfor borgere og virksomheder. Og så skal vi have gjort det nemmere for borgerne at klage. For retssikkerheden må aldrig drukne i bureaukrati og regeljungler.

I Venstre kæmper vi for ejendomsrettens ukrænkelighed.