Pårup får bilauktion

Dispensation til auktionshus med speciale i salg af køretøjer

Udgivet:25. december 2022, 18.00

Læsetid:1 minut

Der er her, det kommende auktionshus vil placere sig i Pårup. Der bliver tale om et auktionshus, der videresælger blandt andet biler, lastbiler og landbrugsmaskiner. Skitse: Ikast-Brande Kommune

Flemming Thulstrup
Journalist

5 måneder siden

PÅRUP Efter alt at dømme rykker der snart et auktionshus til industriområdet i Pårup.

Det er Ikast-Brande Kommune, der har modtaget en henvendelse fra auktionshuset, der har set sig varm på en erhvervsgrund på 36.295 kvadratmeter i landsbyen.

Auktionshuset sælger først og fremmest biler, lastbiler og landbrugsmaskiner videre.

Ansøgningen ramler imidlertid mod en bestemmelse i lokalplanen for området.

Motorvejen skal skærmes

Heraf fremgår det blandt andet, at oplagring af materialer eller udendørs udstilling skal afskærmes visuelt med hegn, beplantning eller lignende, så det ikke er synligt fra motorvejen.

Auktionshuset søger dispensation fra denne bestemmelse. Samtidig anføres det, at man ikke har permanente udstillinger. Der er auktion en gang i måneden, og der vil her være tale om korte perioder med udstilling af blandt andet de køretøjer, der skal under hammeren. De vil så atter blive fjernet efter endt auktion.

Udviklings- og erhvervsudvalget har behandlet sagen og besluttet at give auktionshuset den ansøgte dispensation.

I samme udvalg har man i øvrigt anbefalet at sætte en proces med lokalplan i gang, hvad angår udvidelse af erhvervsområdet ved Ringkøbingvej, vest for Pårup.

Der er tale om et område på 16 hektar øst for Sigtenvej.

Det indstilles til godkendelse i økonomi- og planudvalget, at man nu så småt går i gang med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen for dette område.