Fødevareminister Mogens Jensen (S): - Situationen er meget alvorlig for minkbranchen

Som svar på kritik slår Mogens Jensen (S) fast, at regeringens aflivningsstrategi er nødvendig - af bekymring for menneskers sundhed og for, at en virus-mutation via mink kan gå ud over en kommende corona-vaccine

13. oktober 2020, 08.00

Fødevareminister Mogens Jensen (S) erkender, at minkbranchen er presset, men kalder aflivningsstrategien nødvendig af hensyn til folkesundheden. Her ses ministeren ved åbningen af Landsskuet i Herning i fjor. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE - Fødevareminister Mogens Jensen (S) erkender, at den danske minkbranche befinder sig i en meget alvorlig situation.

Corna-smitten blandt mink har bredt sig fra Nordjylland til Midt- og Vestjylland, og med regeringens nuværende strategi, står mere end fire millioner mink indenfor de fastlagte sikkerhedszoner til at blive aflivet. Heriblandt en stor andel af besætninger med raske mink.

Den situation har fået to lokale Venstre-borgmestre til at reagere. I et åbent brev til fødevareministeren og en række folketingsmedlemmer opfordrer Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune, og Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune, ministeren til at stoppe aflivningen af raske minkbesætninger og i stedet indføre en teststrategi i overvågningszoner.

- Den nuværende strategi er absolut en katastrofe for minkbranchen, der i øvrigt i forvejen er hårdt ramt økonomisk. Fremtiden for det vigtige eksporterhverv er i stor fare, og det vil være en katastrofe erhvervsmæssigt i mange kommuner, herunder Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande, hvor der finder en stor produktion af minkskind sted, lyder det i borgmestrenes fælles henvendelse.

Risiko for folkesundheden

Men med den igangværende pandemi, ser ministeren ikke andre udveje for branchen.

Regeringen er helt opmærksom på, at det er en meget alvorlig situation for den danske minkbranche. Men sundhedsmyndighederne har vurderet, at smitten i de danske minkfarme nu udgør så stor en risiko for folkesundheden, at det er nødvendigt at få stoppet smittespredningen så hurtigt som muligt, lyder svaret fra fødevareministeren, der fortsætter:

- Sundhedsmyndighederne er både bekymrede for mængden af smitte i de danske farme, men også at virussen har muteret hos minkene, skriver fødevareminister Mogens Jensen i en reaktion til Herning Folkeblad.

Kritik af sikkerhedszone

På linje med en lang række minkavlere og deres brancheorganisationer kritiserer de to borgmestre også beslutningen om at slå samtlige besætninger - og dermed også raske dyr - ned i en radius på 7,8 kilometer omkring en smittet minkfarm:

- Det kan give god mening at aflive dyrene i de smittede besætninger, men at man nu også vil aflive dyr i raske besætninger inden for en radius på 7,8 kilometer, savner vi virkelig fagligt belæg for. Coronaen er i hele samfundet, og her anbefales det at holde afstand, at udføre god hygiejne, afspritning, forsamlingsforbud med mere. Hvorfor arbejdes der, når det gælder minkbesætninger, med en afstand på 7,8 kilometer? Man kender ikke smittevejene, og der er ikke sundhedsrisiko for andre end de medarbejdere, der er på minkfarmene, og de tager naturligvis deres forholdsregler for at undgå smittespredning, lyder argumentet fra Venstre-borgmestrene.

Bekymring for mutation

Mogens Jensen betegner imidlertid sikkerhedszonen som nødvendig:

- Muterer virussen yderligere, kan det få betydning for effekten af en kommende vaccine til befolkningen, og jo flere besætninger der bliver smittede, jo større er risikoen for nye mutationer. Derfor er det altså også nødvendigt med sikkerhedszonen på 7,8 km, så vi forebygger yderligere smittespredning fra farm til farm, skriver Mogens Jensen og fortsætter:

- Det er indiskutabelt helt ulykkeligt, at kampen mod coronaen skal gå så hårdt ud over minkavlerne, der har bundet deres liv og levned op på et erhverv, der rammes ekstra hårdt af pandemien. Men vi er nødt til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og stoppe smitten. Det skylder vi danskerne, og det skylder vi de mange andre brancher, der også kæmper for at overleve i kampen mod coronaen, konstaterer fødevareministeren.

I det åbne brev kritiserer de to midt- og vestjyske borgmestre også forskelsbehandlingen i kompensationsordningen for de mange berørte minkavlere. En minkavler med smittede mink bliver kompensret til en lavere takst end en minkavler med raske mink.

Erstatning helt efter bogen

Den kritik afviser Mogens Jensen:

- Alle får 100 procent i erstatning for deres mink – uanset om de er raske eller syge. En mindre del af den samlede erstatning, der drejer sig om et tillæg for udgifter til avlsdyr, kompenseres rigtig nok med 20 procent til smittede farme og 100 procent til raske. For en typisk smittet besætning vil den samlede erstatning være cirka 18 procent lavere end erstatningen for en ikke-smittet besætning. Erstatningen er helt efter bogen, og skiftende blå og røde regeringer har afregnet efter samme metode, når et landbrug eksempelvis har mistet en fjerkræbesætning på grund af fugleinfluenza eller salmonella. Landbrugets brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, har da også altid bakket op om ordningen. Flere brancher, for eksempel svine- og kvægproducenterne, har valgt at lave interne, kollektive forsikringer, hvor branchen selv kan dække den sidste forskel i erstatningen til smittede farme, lyder svaret fra fødevareministeren.

Uartig udtalelse

I deres åbne henvendelse kritiserer borgmestrene - ligeledes på linje med minkavlerne - udtalelser, som fødevareministeren er citeret for i forbindelse med forskellen på kompensation:

- Det er samtidigt ganske uartigt, når fødevareministeren udtaler, at den manglende erstatning af hele driftstabet skulle være et incitament til pelsdyravlerne om at holde smitten væk fra deres farme. Vi formoder, at der må være tale om en fortalelse, og at ministeren snarest dementerer udtalelsen, formulerer borgmestrene deres kritik af fødevareministerens kommunikation.

Den kritik forholder ministeren sig ikke konkret til i sit svar.

Fremtiden for dansk minkavl

Til gengæld giver Mogens Jensen følgende kommentar til et tidligere forslag fra Enhedslisten om at bruge den nuværende situation til at nedlægge og forbyde minkfarme i Danmark:

- Det er uden tvivl en alvorlig situation, at smitten spreder sig i det omfang, vi ser nu. Derfor har vi valgt at slå alle smittede minkbesætninger og farme omkring dem ned. Dette gør vi som led i at bekæmpe covid-19. Hvorvidt der fremadrettet skal være minkproduktion i Danmark er en anden diskussion, som ikke relaterer sig til den dybt alvorlige problematik, vi står over for nu og her. Vi overvåger og vurderer konstant situationen.

Aflivningen af mink, som her ved en smittet farm ved Bording, er for omfattende og ikke fagligt begrundet, mener to lokale Venstre-borgmestre Ib Lauritsen, Ikast-Brande, og Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern, der sammen har skrevet et åbent brev til den socialdemokratiske fødevareminister Mogens Jensen og flere medlemmer af Folketinget. Foto: Henrik Ole Jensen