Ny og større butik på vej i Brande: Nu kan Aldi gå i gang med at rive ned og bygge op

Lokalplanen har været i høring og er opdateret, så Aldi kan realisere sine udvidelsesplaner på Chr-Bergs Vej i Brande

28. december 2020, 13.27

Den eksisterende dagligvarebutik Aldi på Chr. Bergs vej i Brande skal rives ned for at give plads til en nybygget og større Aldi. Datawrapper-grafik: Thomas Vang Nielsen

BRANDE Der er ikke kommet nogen indsigelser i høringsperioden til planerne om at nedrive de nuværende bygninger ved dagligvarekæden Aldi på Chr. Bergs Vej i Brande for at give plads til en ny og større Aldi.

Derfor har byrådet godkendt »Kommuneplantillæg nr. 47« samt »Lokalplan nr. 399«.

Den nye Aldi skal være 200 kvadratmeter større og ender dermed på 1200 kvadratmeter.

Det udvendige areal skal også udvides ved at inddrage to af de boligejendomme, der ligger syd for den nuværende butik. Der er tale om Vejlevej 55 og 57.

Kommunale ændringer

Butikken bygges efter Aldis nye koncept, så den kommer til at fremstå mere åben og imødekommende.

Der vil fortsat være indkørsel fra Vejlevej samt både udkørsel og indkørsel fra Chr. Bergs Vej. Ved den eksisterende Aldi er der over 40 parkeringspladser, og det antal skal udvides ved nybyggeriet.

I forhold til det oprindelige lokalplansforslag, som var i høring mellem 23. september og 11. november, har Ikast-Brande Kommune selv foretaget enkelte, mindre ændringer efter aftale med projektudvikleren.

Nu med standere til elbiler

Af hensyn til fremtidige behov og til ny lovgivning om elbiler, stilles det nu som krav i lokalplanen, at mindst én af parkeringspladserne udstyres med en ladestander, og at der skal forberedes til mulig etablering af ladestandere for hver femte parkeringsplads.

Samtidig har kommunen tilført et par mindre tilføjelser i teksten, så der nu er endnu mere fokus på at skærme naboer mod eventuel støj.

Plus en specificering af, at reklamepylonen ved Aldi maksimalt må have en højde på fire meter til skiltets overkant og en bredde på maksimalt 1,6 meter. Samt at placeringen af reklamepylonen skal godkendes af vejmyndigheden.