SSP mangler muskler i Ikast-Brande Kommune

Der er behov for at styrke SSP-indsatsen, men det sker tidligst efter forhandlingerne om næste års budget

Udgivet:09. juli 2023, 08.00

Læsetid:2 minutter

Der er rundt om i kommunen grupperinger af rodløse unge. I den forbindelse mangler man i Ikast-Brande nogle medarbejdere, der kan være med til at lede dem den rette vej. Foto: Flemming Hansen

Flemming Thulstrup
Journalist

3 måneder siden

IKAST-BRANDE Det formaliserede samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi - der i daglig tale betegnes som SSP - kræver flere kræfter.

- Det varierer, hvor stort et behov der er for en ekstra indsats, men i øjeblikket kan vi konstatere, at der er et stigende behov.

Konklusionen kommer fra Anette Mosegaard (K), der er formand for børne-, kultur og fritidsudvalget.

Det drejer sig om en flok unge i alderen 13-17. De har, hvad der betegnes som en bekymrende risiko-adfærd. Det betyder, at de ofte optræder i politiets døgnrapporter på den uheldige måde.

Flere af disse grupper har undertiden også haft deres gang i ungdomsskolens forskellige afdelinger, hvor de har været forstyrrende og virket truende i en grad, så det har været nødvendigt med bortvisning.

Ud på et skråplan

Konsekvensen har så været, at grupperne har hængt ud på offentlige steder og skabt utryghed blandt borgerne.

I december oplevede man noget lignende i Ikast, hvor omkring 15 unge var indblandet i flere episoder med vold og ballade.

Her valgte SSP og Ungdomsskolen at deltidsansætte to opsøgende medarbejdere med erfaring i arbejdet med unge.

De havde deres base på ungdomsskolen om aftenen på hverdage.

I begyndelsen var deres primære opgave at komme i kontakt med de unge og skabe relationer, men også motivere dem til at deltage i de tilbud, som Ungdomsskolen har. Projektet har i stort omfang været en succes.

Ønsket er derfor at fastansætte to medarbejdere, og derigennem styrke SSP-indsatsen, så man fortsat kan gøre en målrettet indsats for de unge, der er på vej ud på et skråplan.

- Vi har desværre ikke penge i udvalget, og derfor må forslaget om ansættelse af to medarbejdere på området overføres til budgetforhandlingerne, siger Anette Mosegaard.

Det betyder så samtidig også, at indsatsen på området i bedste fald først kan komme i gang efter årsskiftet.

To fuldtidsstillinger svarer til en årlig udgift på 1,2 millioner kroner.