Ejstrupholm midtby - så er man i gang

120 borgere samlet til debat om lokalplan

Udgivet:31. maj 2018, 11.05

Læsetid:3 minutter

Fra debatmødet forleden. Foto: Privat

EJSTRUPHOLM Forleden torsdag havde 120 Ejstrupholmere, fire kommunale planlæggere og én proceskonsulent fra Hele Landet - Sociale Arkitekter, sat hinanden stævne i en sommervarm hal. Ikast-Brande Kommune var vært og anledningen var behovet for en opdateret lokalplanen for Ejstrupholms bymidte.

- Den eksisterende lokalplan blokerer for udviklingen i hovedgaden, fortæller projektleder Jeanette Ishi Lehn.

Lukkede butikker kan ikke transformeres til for eksempelvis boliger, sådan som planen er udformet i dag.

- Tomme butikslokaler signalerer en stilstand, som ikke holder stik med det kreative initiativ og den handlekraft, som udfolder sig i Ejstrupholm. En handlekraft der sidst har frembragt bevægelsesprojektet Sløjfen.

Uopdaget skat

- Når vi tager fat i hovedgaden, kan vi ligeså så godt se på midtbyen generelt og på det store grønne område, som ligger midt i byen som en uopdaget skat, siger kommunens landskabsforvalter, Mette Holm. - Vi er allerede i færd med at undersøge vandkvaliteten i vandløbet, og vurdere hvad vi kan gøre for at rense det op. Området har stort potentiale til at blive en rekreativ pendant til bevægelsesprojektet Sløjfen, fortsætter hun.

- På den måde kan Ejstrupholm øge mangfoldigheden i sine tilbud til nuværende og kommende borgere.

Visionen

Før lokalplanen kan udformes, skal der formuleres en vision. Visionen beskriver, hvad Ejstrupholmerne drømmer om for deres by, de næste 10-15 år. Den er vigtig for det fælles fodslag, og den er afgørende hvis man vil have lydhørhed på ansøgninger til fondene.

I torsdags handlede mødet om at samle lokalkendskab ind om hovedgaden, torvet og det grønne område midt i byen. Hvad ønsker Ejstrupholmerne sig i fremtiden for de tre fokuspunkter? Hvor vil man gerne opholde sig, og hvor vil man gerne kunne komme sikkert frem. Ønsker man sig andre boligudbud end de man allerede har, skal trafikken reguleres og så videre.

Parkering, bycafé, sivegade, pladser, stier og hængekøjer, hundeskov, bordwalks og udendørsservering er bare nogle få af mange forslag som deltagerne skrev på små flag som blev stukket i kortet over byen. Tilbage i kommunens Planafdeling samles og kategoriseres alle ideerne, så de kan danne grundlag for den næste workshop, som er allerede nu på torsdag, den 31. maj.

Tag ikke modet fra byen

- Vi har ikke realiseringsmidler med os i denne omgang, siger projektleder Jeanette Ishi Lehn.

- Men det skal ikke tage modet fra byen. Visionen har en udviklingsplan som overbygning. En udviklingsplan viser byens prioriteringer, og den rækkefølge byen ønsker at realisere deres ideer i. Man er derfor meget tættere på at kunne søge midler til det første projekt, end før processen, da ønskerne var mere diffuse og byen mere delt.

Programmet for processen er kort og intens. Sidste møde er i september, og inden da ligger en lang sommerferie.

- Vi opfordre alle til at deltage præcis dér, hvor man kan få det til at passe ind i sit eget program. Jo flere som bidrager, jo bedre bliver resultatet. Det er meget bedre at deltage lige der hvor man kan, end at blive væk fra det hele, siger Jeanette Ishi Lehn.

Alle forberedende Projektcaféer foregår i hallen. Alle arrangementer har åben deltagelse. Alle kan deltage!