Millionbesparelse på natdækningen

Udgifter til ældreområdet reduceres ved at spare på natdækningen

Udgivet:14. december 2019, 13.04

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Mikael Lund
ml@brandebladet.dk

3 år siden

Ikast-Brande På baggrund af budgetforliget skal der findes besparelser på en procent på driften i hvert af de kommende fire år. På ældreområdet vurderes det blandt andet, at det er muligt at reducere udgifterne til natdækningen med 1,6 millioner kroner årligt uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Det fremgår af den orientering, som Ikast-Brande Kommunes på tværs-direktør Karen Heebøll præsenterede for Sundheds- og omsorgsudvalget torsdag.

Med virkning fra 6. januar bliver natbesøg i en prøveperiode på tre måneder kun bevilget for tre nætter ad gangen, hvorefter det fremtidige behov revurderes, ligesom alle nuværende borgere, der modtager natbesøg, vil blive gennemgået i forhold til ydelser, antal besøg, hjælpemidler og mulighed for at tilrettelægge ydelsen med færrest mulige forstyrrelser om natten.

Når ændringerne er evalueret og eventuelt justeret, træder ordningen endeligt i kraft 1. april. Forventningen er, at der årligt vil kunne spares 800.000 kroner på sygeplejen og et tilsvarende beløb på hjemmeplejen.

Pulje til fordeling

Der er fra 2020 afsat en drift- og udviklingspulje på i alt 5,4 millioner kroner, som udvalget skal disponere.

I første omgang foreslås det, at der overføres 2,2 millioner kroner til værdighedsindsatserne, og at der derudover disponeres 1,6 millioner kroner til sygepleje og et tilsvarende beløb til initiativer til at imødegå det forventede udgiftspres som følge af den demografiske udvikling. Her vedtog byrådet, at budgetterne fremover kun skal fremskrives med halvdelen af den forventede effekt af udviklingen.

Der skal endvidere særskilt tages stilling til det manglende budget til sygepleje og indsatser i værdighedspolitikken, da der her er igangværende aktiviteter.

Eftersom fagudvalgene i henhold til den overordnede økonomiske politik, der træder i kraft ved årsskiftet, fremover selv skal finde modsvarende besparelser indenfor eget politikområde ved fremtidige budgetoverskridelser, lægger på tværs-direktøren op til, at man i den ikke helt utænkelige situation ser netop på tværs af hele ældre-, psykiatri-, handicap- og sundhedsområdet.