Forskningspris til VIA-ansatte i Ikast og Viborg

To postdoc'er fra VIA Pædagog-uddannelsen er blevet tildelt en tysk forskningspris

Udgivet:29. august 2016, 14.47

Læsetid:2 minutter

7 år siden

Forskning To medarbejdere fra VIA Pædagoguddannelsen er netop blevet tildelt forskningsprisen Early Career Award 2015. Det drejer sig om Peter Hornbæk Frostholm og David Thore Gravesen fra pædagoguddannelsen ved VIA University College i henholdsvis Ikast og Viborg.

Det er det tyske tidsskrift 'Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research', der står bag Early Career-prisen. Den tildeles postdoc'er, som beskæftiger sig med børne- og ungdomsforskning, og som har fået publiceret artikler i tidsskriftet.

Peter Hornbæk Frostholm og David Thore Gravesen har konkret fået prisen for deres fælles artikel med overskriften 'Conflicting cultures - a street-ethnographic take on urban youth, unstructured socialization and territoriality'.

Artiklen omhandler et forskningsstudie, der blandt andet ser på, hvordan unge fra forskellige ungdomskulturer agerer i forhold til autoriteter som deres lærere, politiet og ansatte i den kommunale socialforvaltning.

Hædret for enestående forskning

Juryen, som har hædret Frostholm og Graversen, betegner deres forskning som 'enestående' og fremhæver særligt artiklens tværfaglige perspektiv på unge og deres kultur.

Peter Hornbæk Frostholm og David Thore Gravesen har som ph.d.'er og nu postdoc ved VIA Pædagoguddannelsen, blandt andet gennemført to forskningsprojekter sammen med titlerne 'Unges hverdagsliv på tværs af tid og sted og imellem institutionelle kontekster' samt 'Forestillinger om ungdom og normalitet i provinsen'.

Peter Hornbæk Frostholm har desuden forsket i 'Den digitale pædagoguddannelse', mens David Thore Gravesen har forsket inden for området 'Pædagogen i den nye folkeskole'.

Forskning giver opdateret viden

VIA University College gennemfører løbende forskningsprojekter. Målet er at sikre forskningsbaseret viden til de studerende på VIAs i alt 42 offentligt og privatrettede professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland.

Desuden bruges den nye viden fra VIAs forskningsprojekter inden for de fag, VIA uddanner til.

VIA uddanner blandt andet pædagoger, lærere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører, bygningskonstruktører og designere.