Ruin giver plads til etagebyggeri

Et gammelt og forladt snedkeri vil i ny lokalplan kunne rives ned, så der i stedet kan opføres en etageejendom med seks lejligheder

Udgivet:01. februar 2022, 09.02

Læsetid:2 minutter

Øverst ses den nuværende bygning på Vinkelvej 3 i Nørre Snede, og nederst ses arkitektens illustration af kommende boliger. Collage: Herning Folkeblad

Thomas Vang Nielsen
Journalist

2 år siden

BYGGERI Politikerne i Udviklings- og Erhvervsudvalget har sagt ja til at sende et forslag til et kommuneplanstillæg og en lokalplan i offentlig høring.

Formålet er at bane vejen for at fjerne de nuværende ruin-agtige bygninger på Vinkelvej 3 i Nørre Snede, så der kan opføres et boligbyggeri i to etager med i alt seks lejligheder på cirka 100 kvadratmeter stykket.

Byggeriet får også fuld tagterrasse.

Den nuværende ejendom har tidligere været anvendt til et snedkerværksted. Værkstedet har dog stået ubenyttet i flere år, og bygningerne er i meget ringe stand. Der er udstedt nedrivningstilladelse til værkstedet og øvrige, mindre bygninger på grunden.

- Man ønsker at fjerne det gamle snedkerværksted og opføre nye boliger. Det kræver et kommuneplanstillæg, for området er i dag udlagt til blandet bolig og erhverv. Udvalget har derfor skulle beslutte, om vi siger ja til at ændre området, så det bliver til boliger. Og det vil vi gerne, uddyber Simon Vanggaard (DF), der er formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget.

Ingen flagermus i ruinen

Bygningerne har været undersøgt for flagermus, uden at der er fundet spor efter de små vingede væsner.

Ejendommen rummer ingen naturværdier landskabelige værdier, idet den ligger midt i Nørre Snede by.

Den nye etageejendom opføres med samme nord-sydgående retning, som den eksisterende bebyggelse. Da bygningen højst må opføres i 8,5 meter og i to etager, forventes der ikke at blive væsentlige skyggepåvirkninger i nabohaver.

Der forventes etableret altaner på etageejendommens vestfacade og tagterrasse, men på grund af eksisterende træbeplantning på naboejendomme mod vest forventes der ikke at blive væsentlige indbliksgener i forhold til naboer.

De seks boliger forventes at medføre en beskeden trafikforøgelse på Vinkelvej.

Samlet set giver det god grund for at sige ja til byggeplanerne, mener udvalget.

- Det bliver en forskønnelse af området og en berigelse for byen, siger Simon Vanggaard.

Beslutningen fra Udviklings- og Erhvervsudvalget skal til endelig godkendelse i byrådet mandag 31. januar.

Hvis byrådet også siger ja, vil »forslag til kommuneplantillæg nr. 1« og »lokalplansforslag nr. 422« blive sendt i offentlig høring i fem uger i perioden fra 9. februar til og med 16. marts.