Menighedsrådsvalg

Stemningen og valgdeltagelsen til menighedsrådsvalget var generelt god i de lokale sogne. De fleste fandt kandidater nok - endda til kampvalg - mens der i Bording-Christianshede Sogne bliver suppleringsvalg

16. september 2020, 07.53

Kurt Tolstrup (t.h.), menighedsrådsformand i Ikast Kirke Sogn, var godt tilfreds med den nye valgform, der blandt andet gav valg til det nye menighedsråd for Arne Bak Nielsen (t.v.). Foto: Flemming Hansen

IKAST-BRANDE - Længe leve demokratiet.

Med de ord blev valgforsamlingen i Fonnesbæk Kirke i Ikast indledt i aftes. Som i alle øvrige godt 1700 danske sogne blev der i Fonnesbæk stemt om medlemmer til de nye menighedsråd, som officielt tiltræder 1. søndag i advent, 29. november 2020.

Som i enkelte øvrige Ikast-Brande-sogne var demokratiet imidlertid sat på prøve, da det flere steder helt op til i aftes kneb med at finde kandidater nok.

De fleste sogne nåede imidlertid i mål, mens meldingerne lyder på både høj deltagelse i valgforsamlingerne og god stemning.

Brug for ekstra valg

I Bording-Christianshedes menighedsråd stod det på forhånd klart, at udfordringen med at finde kandidater nok ville blive stor.

- Vi fik de syv kandidater, vi skulle bruge i Bording, men i Christianshede var der kun en person opstillet, som også blev valgt, siger Erling Østergaard, der både er menighedsrådsformand og valgforsamlingsformand.

Men Christianshede skal fylde tre pladser i det fælles menighedsråd.

- Derfor bliver vi nødt til at holde et suppleringsvalg 6. oktober. Det giver os lidt ekstra tid til at finde de sidste to kandidater, siger Erling Østergaard, der tror på, at det lykkes.

Ud over at ikke alle pladser blev fyldt, var menighedsrådsformanden glad og tilfreds med, at godt 40 deltagere mødte op til valgforsamlingen

- Det er et flot fremmøde, og både stemningen og spørgelysten var god, siger Erling Østergaard.

Kampvalg i Brande

Det samme gjorde sig gældende i Brande Sogn. Her var kandidatlisten næsten på plads op til valgforsamlingen, og da den gik i gang i aftes var det med hele 17 opstillede kandidater til de i alt 11 pladser - og dermed kampvalg.

- Det betød, at vi fik valgt et fuldt menighedsråd og to suppleanter, siger den afgående menighedsrådsformand Poul Brønnum, der efter 40 år i rådet - heraf de 36 år som formand - nu takker af.

Tilfreds og glad efter en aften med nye regler for menighedsrådsvalget. Personligt har Poul Brønnum ikke været fortaler for den nye valgform, der blev introduceret i år.

Hvor valget til menighedsrådet før stod mellem forskellige kirkelister, minder valgformen med personligt opstillede kandidater, der vælges på selve aftenen for valgforsamlingen, mere om valghandlingen på en generalforsamling i en forening, ifølge den afgående formand i Brande.

Men i aftes glædede Poul Brønnum sig over både høj deltagelse og god stemning.

- Vores skrækscenarie var jo på forhånd, at vi ikke fik kandidater nok, og at der kun dukkede få mennesker op. Men vi var 150 mennesker og kandidater nok, så det er jeg rigtig glad for, fortæller Poul Brønnum.

I Brande Sogn fik valgforsamlingsformanden Ejgil Jessen Hansen flest stemmer af de opstillede kandidater, og dermed bliver det helt i overensstemmelse med reglerne ham, der skal indkalde til konstituerende møde i det nye menighedsråd.

- Det var dejligt med så mange deltagere, og det vidner om opbakningen til kirken her i byen, siger Ejgil Jessen Hansen.

To nye i Engesvang

I Engesvang Sognehus lykkedes det lige netop at finde de nødvendige to nye kandidater til at supplere genopstillerne i menighedsrådet.

- Det var et godt møde, og der var en god stemning, siger menighedsrådsformand Vibeke Steen.

31 stemmeberettigede deltog, og Vibeke Steen indrømmer, at hun godt kunne have ønsket sig flere. Ud over ny valgform, så var valgforsamlingen også gjort digital. Som i de øvrige sogne blev deltagerne allerede ved indgangen kontrolleret online for, om de var stemmeberettiget, mens opstillingen af kandidater blev indtastet undervejs.

- Vi havde dog lidt klumper i forbindelsen til Kirkeministeriets server, så det gik ikke helt så hurtigt og let som planlagt, men til sidst var der en grøn knap på computerskærmen, der viste, at alt var tastet ind, siger Vibeke Steen.

Begge Ikast-råd fyldt op

I Ikast Kirke Sogn flød teknikken forholdsvis ubesværet, og her skulle valgforsamlingen stemme i alt 13 personer ind i det nye menighedsråd. Og i minutterne op til valgforsamlingens start klokken 19 indløb endnu to kandidatnavne. Dermed nåede listen op på 14 deltagere - og et lille kampvalg.

Som i de øvrige sogne fik hver kandidat lov at præsentere sig selv og sine bevæggrunde for at stille op. En af dem var Arne Bak Nielsen, der er pensioneret diakon og opstillede for første gang.

- Jeg er blevet opfordret til at stille op, og det har jeg - i alt ydmyghed - taget imod, selv om jeg var i tvivl. Men jeg vil gerne gøre en indsats for kirken, hvis i tror, i kan bruge mig, sagde Arne Bak Nielsen, der er far til den tidligere FCM-stjerne og nuværende FCM-assistenttræner Kristian Bach Bak.

- I kampens hede bruger han af og til et sprog, der ikke egner sig til kirken, erkendte Arne Bak - og tilføjede, at han med en plads i menighedsrådet ville arbejde for de diakonale tanker i kirken:

- Så kirken også når og tager hånd om de svageste mennesker i vores samfund.

Arne Bak Nielsen blev valgt til menighedsrådet, hvor Bjarne Vestergaard Wedel opnåede flest stemmer og dermed står for at indkalde til konstituerende møde.

I sydbyen lykkedes det også Fonnesbæk Sogn at finde de ni kandidater til opstillingslisten, som alle blev valgt.

Her besluttede valgforsamlingsbestyrelsen at tænke strategisk i forhold til valg af suppleanter.

- Vi havde ikke flere kandidater, så derfor lod vi kaffepausen være lidt længere og lod folk bruge tiden på at tale sammen for at finde kandidater til suppleantposterne. En meldte sig, hvis andre også ville være med, og det blev den nødvendige ketchup-effekt, så vi kunne stemme dem ind, siger menighedsrådsformand Trine Bæk, Fonnesbæk Sogn.

Bredt perspektiv

Dermed gik kabalen op i de to Ikast-sogne. Her glædede en af deltagerne i valghandlingen i Kirkecentret sig over den nye valgform. Pensioneret arkitekt Jørgen Boll, Ikast, understreger, at valget overordnet set ikke er væsentligt ændret:

- Men at vi ikke længere har lister, men personligt opstillede kandidater betyder, at der er en fantastisk bredde i de mennesker, der stiller op. Det giver et stærkt og bredt perspektiv for arbejdet i menighedsrådet, konstaterer Jørgen Boll.

Set fra menighedsrådsformanden i Ikast Kirke Sogn Kurt Tolstrups side, var den nye form en anelse mere hektisk på grund af optælling og offentliggørelse af stemmer og resultat samme aften:

- På den anden side er det også en god fornemmelse, at det hele er afgjort og overstået i aften. Og det gik jo over alt forventning, at vi nåede op på 14 opstillede kandidater. Det er jeg meget glad for, siger Kurt Tolstrup.

Her blev aftenen ikke som sædvanligt indledt og afsluttet med fællessang - på grund af corona.

Risikoen for smittespredning havde kollegerne i Fonnesbæk Sogn taget højde for. Her stod de godt 50 deltagere i valgforsamlingen med stor afstand og sang aftenen i gang med »Septembers himmel er så blå«.

Det var den i høj grad også udenfor, mens nye lokale menighedsråd blev sat sammen af vælgerne.

Ordstyrer Jens Iversen noterede navnene på de ni kandidater, der havde meldt sig til opstillingen i Fonnesbæk Kirke Sogn i Ikast. De blev alle ni valgt ind, mens det krævede lidt taktisk snilde at finde kandidater til suppleantlisten. Foto: Flemming Hansen
I flere lokale sogne i Ikast-Brande var der flere kandidater end ledige pladser, hvilket gav kampvalg. Foto FLemming Hansen