Fremover skal der stå to skraldespande i indkørslen: Ikast-Brande vælger skraldeløsning Herning 2.0

Efter længere tids grundigt forarbejde har byrådet i Ikast-Brande Kommune nu vedtaget en model for, hvordan borgerne fremover skal sortere deres affald

18. september 2021, 12.43

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har vedtaget den nye ordning for affaldssortering, som skal være indført senest ved årsskiftet til 2023. Der er valgt en model, som medfører én ekstra skraldespand i indkørslen hos hver af de såkaldte haveboliger. Illustration: Ikast-Brande Kommune

AFFALD Nu ligger det fast, at antallet af skraldespande ved private huse i Ikast-Brande Kommune skal fordobles med virkning fra årsskiftet 2022/2023.

- Der kommer én spand ekstra til hvert hus. Det er den billigste løsning for borgerne, og det er ovenikøbet den mest CO2-venlige løsning, forklarede Henrik Engedahl (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, da byrådet vedtog den nye affaldsordning.

Modellen har fokus på indsamling ved en-familieboliger; det vil sige parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og lignende, som går under fællesbetegnelsen »haveboliger«.

Tidspunktet ligger fast, for til nytår 2022 udløber Miljøstyrelsens dispensation fra fristen for at finde en lokal måde at indsamle 10 forskellige fraktioner af affald på.

- Det er en stor og vigtig beslutning, der er taget, og som får betydning for alle, sagde Kirsten Hoffmann (S) om den valgte løsning.

Skrappe EU-krav om genbrug

Den nye affaldssortering har været længe undervejs, og det har været et forløb, hvor mange politikere og embedsmænd i de 98 danske kommuner har sendt knap så søde tanker til Folketinget.

Baggrunden er et EU-krav i det såkaldte affaldsrammedirektiv, som blev vedtaget i 2008 og revideret i 2018.

Ved revideringen fik medlemslandene besked om at gøre direktivet til en del af deres nationale lovgivning senest 5. juli 2020.

Budskabet fra EU lyder:

I 2025 skal 55 procent af vores affald genbruges.

I 2030 skal 60 procent genbruges.

I 2035 skal 65 procent genbruges.

Dertil kommer også emballagedirektivet, hvor EU stiller særskilte krav til håndtering af de forskellige typer affald.

Alt for lidt tid

Kort før sommerferien 2020 vedtog Folketinget »Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi«. Her blev det blandt andet besluttet, at privatpersoners og virksomheders affald senest fra 1. juli 2021 skulle sorteres og afhentes i 9 typer - og fra 2022 i 10 typer, hvor tekstil kommer med som den sidste fraktion.

Det fik over halvdelen af kommunerne, herunder Ikast-Brande, til at råbe vagt i gevær. Hvis der skulle skabes lokale løsninger, som matchede de enkelte kommuners forhold, samt efterfølgende holdes offentlige udbud om indkøb og drift af nye løsninger, var der behov for mere tid.

Efter et halvt års betænkningstid gav miljøministeren efter og tildelte dispensationer fra den oprindelige tidsfrist.

Til sidst stod to muligheder

I den mellemliggende tid har Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande haft sagen på sin dagsorden adskillige gange - hver gang med nye informationer, som blandt andet kommunens egen administration og konsulentvirksomheden JHN Processor fra Vejle har været med til at fremskaffe.

Det mundede til sidst ud i to valgmuligheder op til byrådsmødet:

En model med inspiration fra Favrskov Kommune i Østjylland - med tre skraldespande og en regning på 720 kroner.

Eller en model med inspiration fra de løsninger, der er valgt i Herning og Hedensted, hvor affaldet indsamles i to skraldespande og øger den årlige regning med 508 kroner.

Lærte af Hernings problemer

Begge modeller er analyseret og vægtet efter en række forhold som økonomi, bøvl hos borgerne, hvor ofte der tømmes, og meget andet.

Samtidig har Ikast-Brande Kommune haft tid til at lære af Herning Kommunes erfaringer.

Naboen mod vest var nemlig et halvt år hurtigere på banen med at køre flere skraldespande ud til borgerne, end Folketinget krævede.

Det udløste nogle »begyndervanskeligheder«, hvor flere borgere oplevede udfordringer med plads og tømningshastighed.

- Vi har valgt den tilpassede Herning-model. Altså den løsning, som de har nu: »Herning 2.0«, siger Henrik Engedahl.

Dette fortsætter uændret

Den nye model for haveboliger i Ikast-Brande Kommune vil bestå af følgende:

Den eksisterende, todelte skraldespand med restaffald (grå poser) i det ene rum og madaffald (grønne poser) i det andet rum bliver stående, og den tømmes fortsat hver anden uge.

Miljøfarligt affald indsamles stadig i den lille røde kasse, som man stiller oven på skraldespanden, når der er behov for at få miljøkassen tømt.

Glas og tekstiler skal fortsat bringes til miljø-øer eller afleveres på de fire genbrugsstationer.

Man må også påregne en tur til genbrugspladsen, hvis man har større mængder pap og lignende.

Dette er det nye

Med andre ord bliver det eneste nye for borgerne, at der skal gøres plads i indkørslen til én ekstra todelt beholder, hvor der skal være metal, plast, mad- og drikkekartoner i det ene rum, mens det andet rum bruges til papir og pap. Beholderen tømmes hver tredje uge.

Den nye skraldespand fås i to størrelser med rumfang på henholdsvis 240 liter og 360 liter - afhængigt af husstandens behov.

Data fra Danmarks Statistik viser, at der bor en-to personer i 65 procent af haveboligerne i Ikast-Brande Kommune, og de forventes at kunne nøjes med en 240-liter-beholder.

De resterende 35 procent af boligerne har mere end to beboere og forventes at få behov for en skraldespand på 360 liter til deres metal, plast, mad- og drikkekartoner, pap og papir.

Din regning bliver ... cirka

Intet er gratis, så der skal ikke kun gøres ekstra plads i indkørslen, men også ekstra plads i budgettet.

Den nuværende gennemsnitspris for at få tømt skraldespande og have adgang til genbrugspladser ligger på 2800 kroner om året.

Det beløb øges i 2022 med 290 kroner på grund af stigende udgifter på genbrugspladserne.

Dertil kommer prisen for den ekstra skraldespand på cirka 580 kroner.

Samlet vil den gennemsnitlige pris for en gennemsnitlig havebolig i Ikast-Brande Kommune i 2023 derfor ligge på cirka 3670 kroner om året.