Fokus på frivillighed

Fællesmøde mellem fritidsudvalg og fritidsråd

Udgivet:10. maj 2023, 16.00

Læsetid:2 minutter

Børne-, kultur- og fritidsudvalget sammen med fritidsrådet, der holdt fællesmøde i Bording Hallen.Foto: Privatfoto

Flemming Thulstrup
Journalist

IKAST-BRANDE Frivilligheden er under pres. Foreningerne har for mange administrative opgaver. Fællesskaber kan sikre trivsel hos alle kommunens borgere.

Der var rigeligt med temaer at tage fat på for byrådets børne-, kultur- og fritidsudvalg, som sammen med fritidsrådet har holdt fællesmøde med fokus på fremtiden for fritids- og foreningslivet i Ikast-Brande Kommune.

- Det var et godt møde i Bording Hallen, hvor vi drøftede, hvordan vi skal understøtte fritids- og foreningslivet og sikre, at borgerne har et bredt udsnit af fritidsaktiviteter at gå til, og samtidig værner om de frivillige kræfter, siger Annette Mosegaard (K), formand for børne-, kultur- og fritidsudvalget.

Frivillighed under pres

Det gennemgående tema på mødet var frivillighed.

Temaet er nationalt set meget aktuelt, og efterdønningerne fra corona-nedlukningerne har vist, at medlemmerne vender retur til aktiviteterne, men at den frivillige arbejdskraft i foreningerne er under pres og ikke på samme niveau som før corona.

Derfor er det for børne-, kultur- og fritidsudvalget såvel som fritidsrådet meget vigtigt at understøtte foreningerne i at styrke de frivillige fællesskaber.

- Vi har meget fokus på at understøtte frivilligheden i vores foreningsliv, da det er herfra, Foreningsdanmark får sin energi, og det er grundlaget for vores foreningsliv i kommunen, siger fritidsrådets formand, Bjarne Raabjerg.

Ambitionsniveau

Konkrete handlinger er allerede sat i værk, og foruden en workshop med fokus på unges frivillige engagement vil fritidsrådet igangsætte en frivillighedsuddannelse, som skal styrke foreningernes strategiske arbejde med at rekruttere og ikke mindst fastholde frivillige i foreningerne.

Dagen indeholdt også gode snakke om fritidsrådets og børne-, kultur- og fritidsudvalgets roller for foreningslivet: Hvem gør hvad og hvornår?

Her var der enighed om, at for at man kan sikre de bedste vilkår for foreningslivet, skal rammen for fritidsrådets arbejde være tydelig, blandt andet ved en synlig og handlekraftig politik på området og flere fællesmøder mellem råd og udvalg.