Læserbrev: Ikke alle skuldre er lige stærke

24. september 2021, 07.03

LÆSERBREV Kravene til den unge generation er store og undertiden kan unge godt føle, at det kan være svært at leve op til deres egne samt samfundets succeskriterier.

Ikke alle skuldre er lige stærke, ligesom det er gældende indenfor så mange andre områder i vores hverdag og tilværelse, hvilket er helt naturligt.

Resultatet af dette kan desværre udvikle sig til, at mange unge enten dropper ud af deres påbegyndte uddannelse, eller slet ikke får påbegyndt en uddannelse, samt heller ikke kommer i beskæftigelse.

Der kan også af andre grunde opstå alvorlige sociale problemer, måske misbrugsproblemer og ungdomskriminalitet.

Derfor føler jeg også, at vi har et stort ansvar for, at der blive taget hånd om problemerne, før de bliver for store.

Desuden skal vi medvirke aktivt til at skabe alternative uddannelsesmuligheder for de unge, der ikke føler sig tiltrukket af det traditionelle uddannelsessystem, samt til unge med særlige behov.

Med en massiv indsats på uddannelsesområdet, vil mange af de yngre samt handicappede, som får førtidspension, kunne få en uddannelse og komme i beskæftigelse. Derfor er det vigtigt at fastholde og udbygge særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Når der kigges fremad, har jeg et meget stort ønske om at være medvirkende til, at Region Midtjylland er attraktiv med uddannelser, samt en mangfoldighed af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, - også på universitetsniveau.

Dette er en nødvendighed for at fastholde vores unge mennesker i fremtiden og dermed sikre en fortsat positiv og dynamisk udvikling i Region Midtjylland.

Læs også
»Mine 51 år i Bording«