Store investeringer i Herningværket er på plads

Eniig Varme opgraderer værket for trecifret millionbeløb

Udgivet:19. december 2017, 21.23

Læsetid:2 minutter

I april indgik de lokale varmeselskaber en 15-årig aftale med Dong - nu Ørsted - om levering af varme fra Herningværket, og den aftale er nu endeligt bekræftet. Foto: Flemming Hansen

5 år siden

Herning Som tidligere omtalt i Folkebladet indgik Eniig Varme sammen med Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk i april en ny 15-årig aftale med Ørsted - det tidligere Dong Energy - om levering af fjernvarme fra Herningværket.

Det var en betingelse for indgåelse af aftalen, at der blev etableret et anlæg til røggaskøling, så der kan trækkes endnu mere energi ud af træflisen, som er det primære brændsel.

Siden underskrivelsen af den nye varmeaftale har der været arbejdet med planlægning af anlægget, og den endelige beslutning om investeringen er nu truffet.

Beslutningen betyder, at Eniig Varme investerer cirka 125 millioner kroner i at sikre grøn fjernvarme til en fornuftig pris fremadrettet.

Projektet er i alt på cirka 180 millioner kroner - den resterende del betaler de to øvrige varmeselskaber.

Lavere brændselsforbrug

Når det nye anlæg er etableret, vil Herningværket kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds med et brændselsforbrug, der er cirka 20 procent lavere end i dag.

Eniig fremhæver, at det giver en mere effektiv udnyttelse og væsentlig mindre sårbarhed over for prisstigninger på brændsel.

- Det er et vigtigt incitament for kundernes valg af fremtidig varmekilde, at varmeproduktionen er miljømæssigt bæredygtig - og det er fjernvarmen i Herning, hvor mere end 90 procent af varmen produceres på biomasse. Kun i forbindelse med havari på Herningværket og i absolutte spidsbelastningsperioder produceres varmen på fossile brændsler, som så primært er naturgas, forklarer Erling V. Klemmensen, varmechef i Eniig Varme, i en pressemeddelelse.

Det er en del af forårets aftale, at Eniig Varme parallelt med investeringen i røggaskøling hvert år investeringer 35-40 millioner kroner i vedligehold og fremtidssikring af varmeforsyningen.

Det sker for at kunne garantere, at selskabet drives effektivt og omkostningsbevidst til gavn for kunder og andelshavere.

Begynder til foråret

Selve byggeriet af røggaskølingsanlægget begynder til foråret, og anlægget forventes at stå produktionsklar midt i 2019.

- Vi går en spændende tid i møde, og jeg er overbevist om, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at være fjernvarmekunde i Herning. Vi oplever, at fjernvarme i højere grad end tidligere bliver foretrukket, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform der skal installeres i nybyggerier. Kunderne er meget bevidste om at vælge en grønnere profil, og det kan fjernvarmen tilbyde til en fornuftig pris sammenlignet med andre opvarmningsformer, siger Erling V. Klemmensen.