Naboer i fælles front mod vindmølleplaner ved Gludsted

Et endnu ikke offentliggjort projektforslag om at opføre fire store vindmøller nær Gludsted møder heftig kritik fra en stor del af naboerne

Udgivet:04. november 2020, 14.00

Læsetid:2 minutter

Brian Johannesen og Thomas Frandsen er blandt de naboer, der er kraftige modstandere af planerne om at opføre fire vindmøller på en mark nordvest for Gludsted. De mener blandt andet, at møllerne vil blive meget synlige fra det nærliggende Isenbjerg. Foto: Thomas Vang Nielsen

Thomas Vang Nielsen
Journalist

3 år siden

GLUDSTED Forarbejdet til et projekt med fire vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter vækker bekymring hos naboerne.

Møllerne er tænkt til at skulle stå på en mark 3,4 kilometer nordvest for Gludsted.

En lokal lodsejer har sammen med energiselskabet Wind Estate A/S i det seneste års tid arbejdet på at forberede et projekt med de fire vindmøller, som vil kunne producere strøm nok til cirka 10.800 husstandes gennemsnitlige årlige forbrug.

Det har resulteret i et projektforslag, som på et overordnet plan beskriver nogle af de forhold, der normalt indgår i en senere VVM-redegørelse, et kommuneplantillæg og en lokalplan for projektet.

Projektforslaget blev sendt til Ikast-Brande Kommunes tekniske afdeling i midten af oktober, og målet er at lodde den politiske stemning for projektet, som er placeret i et område, der tidligere har været i spil som potentiel vindmøllezone.

Et visuelt overgreb

Der er 23 husstande inden for 1600 meter fra møllerne, og de fleste af naboerne er imod, at der overhovedet skal være møller på marken.

Blandt dem er Brian Johannesen og Thomas Frandsen, som har sagt nej til det forlig om værditab, de er blevet tilbudt af projektudvikleren.

Ud over kritik af forløbet, hvor Thomas Frandsen, Brian Johannesen og andre naboer føler mangel på information, er de også meget bekymrede over, at de nye vindmøller - efter deres vurdering - vil spolere udsigten fra toppen af Isenbjerg, som ligger 2200 meter fra nærmeste mølle i projektet.

- Der står lige nu nogle møller ved Isenvad, som man tydeligt kan se fra toppen af Isenbjerg. De møller er kun 75 meter høje, og de møller, vi taler om nu, er dobbelt så høje, siger Brian Johannesen.

Thomas Frandsen tilføjer:

- Jeg synes, det er et visuelt og æstetisk overgreb, hvis man vælger at sætte de nye møller op så tæt ved Isenbjerg.

Projektforslaget handler om opstilling af fire vindmøller i landbrugsområderne mellem Nørlund Plantage og Gludsted Plantage 3,4 kilometer nordvest for Gludsted. Illustration: Wind Estate
Derfor skal der opstilles landvindmøller

I dag stammer mere end 40 procent af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på.

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 procent uafhængig af fossile brændsler.

Kilde: Energistyrelsen

De syv faser i nye projekter

Planlægningsprocessen for opstilling af større vindmøller i Ikast-Brande Kommune består af en række faser. Hver fase indeholder en række opgaver, som løses enten af bygherren eller Ikast-Brande Kommune. Der er følgende syv faser:

Forarbejder

Idé-/debatfase med offentlig høring

Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderinger

Offentlig høring af planforslag og miljørapporter

Endelig vedtagelse af planer

Udstedelser af nødvendige tilladelser

Opstilling af møller

Kilde: Ikast-Brande Kommune