Tilfredshed i Den Jyske Sparekasse

Trods coronakrisen og stigende pres på den grundlæggende bankforretning på grund af de lave renter er Den Jyske Sparekasse kommet godt ud af årets første ni måneder

20. november 2020, 18.01

KVARTALSREGNSKAB Coronakrisen og pres på den grundlæggende forretning presser de danske banker og sparekasser. Alligevel er Den Jyske Sparekasse med områdekontor i Ikast og filial i Brande kommet godt ud af årets første ni måneder.

Det viser sparekassens netop offentliggjorte regnskab for de første tre kvartaler i 2020. Overskuddet før skat blev på 46,2 millioner kroner. Det er væsentligt bedre end for samme periode sidste år, når man ser bort fra indtægterne fra sidste års salg af aktierne i SparInvest, som ekstraordinært indbragte Den Jyske Sparekasse 91,2 millioner kroner.

Men selvom resultatet har været godt, forklarer Den Jyske Sparekasses adm. direktør Claus E. Petersen, at det har været nødvendigt at tilpasse omkostningerne til den lavere basisindtjening, som blandt andet skyldes de lave renter. Således er rente- og gebyrindtægterne netto faldet med 6,4 procent fra 486,8 millioner kroner til 455,5 millioner kroner i årets første tre kvartaler. I samme periode er udgifterne til personale og administration steget med 2,5 procent til 336,2 millioner kroner.

Derfor gennemførte sparekassen i slutningen af oktober 2020 en organisationstilpasning, hvor cirka 30 stillinger blev nedlagt i både filialerne og på hovedkontoret.

- Det er naturligvis altid svært, når vi skal sige farvel til kolleger, men stigende it-udgifter og faldende indtægter betyder, at vi er nødt til at skære i vores omkostninger. I takt med den stigende digitalisering har vi de seneste år investeret store beløb i udvikling og effektivisering af systemer og processer, og vi er nu nået dertil, hvor vi kan høste frugterne i form af de ressourcer, som bliver frigjort på tværs af organisationen - og det muliggør den organisationstilpasning, vi netop har foretaget. Dels styrker det vores konkurrenceevne, og dels vil det forbedre vores lønsomhed med en årlig omkostningsbesparelse i niveauet 15 - 20 millioner kroner, siger sparekassedirektøren i en kommentar til regnskabet, siger Claus E. Petersen.

Resultat påvirket af corona

I forhold til corona fortæller Den Jyske Sparekasses administrerende direktør, at sparekassen i efteråret igen har indført en række tiltag for at begrænse den stigende smitterisiko. Filialerne er fortsat åbne, men aktivitetsniveauet er påvirket af coronakrisen, da kundernes store opsparinger betyder, at de er mere tilbageholdende med at låne penge.

Af kvartalsregnskabet fremgår også, at der i perioden er udgiftsført nedskrivninger på 41,7 millioner kroner, hvilket er på et lavt niveau i forhold til de seneste år. Dertil kommer et ledelsesmæssigt skøn på 47 millioner kroner, som skal dække et eventuelt kommende nedskrivningsbehov som følge af coronakrisen. Samlet set er det næsten 50 millioner kroner mindre end i samme periode sidste år, hvor der blev hensat 138 millioner kroner til tab.

Det videre forløb af coronakrisen, specielt de makroøkonomiske udsigter, har betydning for sparekassens forventninger til 2020, der trods det fremskredne tidspunkt på året fortsat er forbundet med usikkerhed. Det gælder især for udviklingen i nedskrivninger på udlån, udviklingen i de samlede eksponeringer og det generelle aktivitetsniveau.

Ud fra dette forventer sparekassen uændret et resultat før skat i niveauet 20 - 70 millioner kroner i 2020.