Lys på stier langs åen

Flagermus og oddere forhindrer master langs stierne

Udgivet:23. april 2023, 06.00

Læsetid:1 minut

Der skal mere lys på stierne langs Brande Å og i anlægget, så det bliver mere trygt at færdes her. Foto: Flemming Thulstrup

Flemming Thulstrup
Journalist

1 måned siden

BELYSNING Der har længe været ønske om belysning i Brande Anlæg og langs Brande Å, og der er afsat 560.000 kroner i budgettet til formålet.

Flagermus og oddere har dog allerede slukket for en del af belysningen, og det endda inden, den overhovedet er blevet til noget.

Der er nemlig tale om beskyttede arter i et paragraf 3-område. Det indebærer, at belysning af størstedelen af stisystemet i form af parkamatur på fire meter master ikke er tilladt.

I stedet bliver løsningen formentlig, at der etableres en form for pullertbelysning ad en gennemgående sti gennem anlægget.

Venter på Gennembruddet

Det er beregnet, at en sådan løsning vil løbe op i 280.000 kroner i etablering samt omkring 8000 kroner i årlige driftsomkostninger.

Det er en løsning, som flertallet i udviklings- og erhvervsudvalget går ind for.

Det er væsentligt billigere end det beløb, der er afsat til formålet i budgettet. Derfor er det også foreslået at udvide belysningen til at omfatte andre dele af stisystemerne langs Brande Å.

Et mindretal i udvalget, nemlig Henrik Overgaard (K) og Lotte Stoltenborg (FL) mener, at flere stier bør inddrages, og at prisen herefter bliver på 580.000 kroner samt 16.000 kroner i årlig driftsudgift.

Indstillingen fra udvalget skal siden til behandling i økonomi- og planudvalget, inden den afgørende beslutning træffes på byrådsmødet sidst på måneden.

Uanset beslutningen vil projektet med belysningen langs åen og i anlægget formentlig blive sat i venteposition, indtil det endelige projekt vedrørende Gennembruddet ligger klar.