DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Gammel vin på nye flasker

19. oktober 2021, 08.21

LÆSERBREV Udover at være kandidat til kommunalvalget for Nye Borgerlige, er jeg social- og sundhedsassistent og har blandt andet arbejdet i hjemmeplejen i Ikast-Brande Kommune.

Lokalpleje Danmark-eksperimentet i Engesvang havde et kommunalt specialudvalg bag sig, eller på kommunalt sprog et paragraf 17, stk. 4-udvalg, som er et midlertidigt politisk udvalg, som byrådet kan nedsætte (jf. Styrelsesloven).

Det gik i korte træk ud på at forsøge med en anden mere ældrevenlig pleje, efter den Hollandske Buurtzorg model, som også giver mere selvledelse i mindre selvstyrende grupper for plejepersonalet. Det varede kun i 15 måneder, da virksomhedens budgetter ikke holdt. Det interessante er, at man faktisk arbejdede efter stort set de samme principper i kommunen for cirka 15 år siden. Kommunen har til alle tider villet spare, derfor blev den ellers fungerende hjemmepleje lagt sammen til »stordrift«, hvilket ville spare på antallet af medarbejdere.

Man adskilte også sygeplejedelen fra plejedelen og fjernede derved den daglige sparring der var på tværs af de to faggrupper. Vi står i dag med meget store plejekrævende årgange, og vi ved, at de på kort sigt kun bliver større.

Vi må give sygeplejerskerne og det øvrige plejepersonale de fornødne ressourcer, så de ikke går ned med stress og flygter fra erhvervet. Så må vi spare andre steder.

Set fra min stol har de folkevalgte i kommunen forsøgt at imødekomme en eventuel kritik af plejen, som kunne blive et tema i valgkampen, ved at starte et nyt projekt ved navn Erantis. Det har til formål at bevæge kommunen hen på en ny strømlignet model, der i virkeligheden er gammel vin på nye flasker og en tilbagevenden til det, man havde. Man har fået analysevirksomheden Vive til at konstatere det, som vi andre viste i forvejen nemlig: Betydning af kontinuitet i plejen styrker kvaliteten i opgaveløsningen, og at færre medarbejdere kommer i borgernes hjem giver øget tilfredshed. Betydningen af tværfaglighed og tværfaglig sparring styrker kvaliteten i opgaveløsningen. Alt dette kan man læse i et papir der hedder: »Pressemeddelelse evaluering af Buurtzog«, som ligger på kommunens hjemmeside. Så meget halløj for at vende tilbage til det, man havde og som fungerede. Bare vent om lidt er der en der råber: »Nej, nej det her er helt nyt«.

Nye Borgerlige vil af med spild i det offentlige, men vi vil også have en ældrepleje, der yder den omsorg, de ældre har brug for og krav på. Det er personalet uddannet til, og det er de gode til. Så lad os give dem de bedst tænkelige arbejdsvilkår og give dem glæden ved jobbet tilbage.