Børnehaven Åhaven i Brande lukker permanent

Brande-børnehaven skal fremover bruges til Ungdomsskolen og skal indgå i det nye skolebyggeri Artium

3. juli 2020, 07.43

Byrådets beslutning om midlertidige lukning af Åhaven i fjor medførte protester i Brande. Nu har byrådet i Ikast-Brande besluttet at gøre lukningen permanent. Foto: Flemming Hansen

BRANDE For et år siden besluttede politikerne i Ikast- Brande Kommune at lukke børnehaven Åhaven på Ole Bendix Vej i Brande midlertidigt. Nu har samme byråd netop vedtaget, at lukningen bliver permanent. Børnehavens bygninger bliver i stedet bygget om og skal indgå i det nye skole- og kulturhusbyggeri Artium.

Åhaven blev oprindeligt lukket på grund af dalende børnetal.

- Ud fra befolkningsprognoserne forventes kun et svagt stigende børnetal i Brande i de kommende 10 år, og den stigning kan rummes i byens fire øvrige børnehaver, siger Simon Vanggaard (DF), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune.

Siden den midlertidige nedlukning har Åhaven været brugt til legestuelokaler for dagplejen og til klinik for Sundhedsplejen. De to funktioner rykker ind i Artium, når det står færdigt.

Win-win og besparelse

Med beslutningen om ikke at genåbne Åhaven, der med 48 normerede børn var Brandes mindste børnehave, er kommunen herefter klar til at bygge om i den tidligere børnehave. Vægge skal rives ned, så små legerum bliver til store rum, der blandt andet skal bruges til knallertværksted, svejserum og undervisningslokaler for Ungdomsskolens Motorlære og til den tekniske serviceleders kombinerede garage og værksted.

Udgifterne til de funktioner bliver dermed trukket ud af budgettet på Artium, mens ombygningen af Åhaven koster væsentligt mindre:

- Ved at renovere Åhaven og trække den del ud af Artiums budget henter vi en nettobesparelse på godt 950.000 kroner penge på skolebyggeriet. Samtidig får Ungdomsskolen mere plads end tiltænkt i Artium. Det er win-win, siger Simon Vanggaard.

Fra lukket til åbent punkt

På byrådsmødet i denne uge blev sagen oprindeligt behandlet som et lukket punkt. Men byrådspolitikerne vedtog under den lukkede behandling at gøre sagen åben:

- I sagsfremstillingen indgår detailøkonomi, og derfor var det et lukket punkt. Men det ændrede vi af hensyn til dem, der gerne vil have indsigt i begrundelsen for den permanente lukning, siger Simon Vanggaard.

Uenig i beslutningen

Med åbningen af sagen kunne politikerne i byrådssalen derfor kommentere beslutningen. Den chance greb blandt andre Anne Ravn Bach (S):

- Jeg er uenig i den permanente lukning af Åhaven. Jeg vil gerne afstå de 950.000 sparede kroner for at bevare en velfungerende lille enhed, som mange har sat pris på ved Åhaven, sagde hun.

- Med de børnetal, vi kigger ind i, får vi ikke brug for pladserne i Åhaven de næste mange år. Og jeg vil gerne pointere, at de øvrige børnehaver også er velfungerende. Selv om andre af kommunens børnehaver har højere normering og er større, befinder børnehavebørnene sig i små enheder, og det har vi personale, der kan håndtere, siger Simon Vanggaard og fortsætter:

- Da vi besluttede at lukke Åhaven midlertidigt, gav det en del protester fra forældrene. Efter en god dialog faldt der dog ro på, og siden har jeg ikke modtaget nogen utilfredse henvendelser. Jeg håber og formoder, at det er fordi, forældre og børn er blevet godt integreret i deres nye børnehave. Jeg er tryg ved denne beslutning, der giver mere plads og økonomi til Artium byggeriet.