Byråd på »Krigsstien«

Et flertal i byrådet vedtog at ændre på den oprindelige tinglysning og flytte den planlagte sti bort fra skellet

Udgivet:30. marts 2023, 12.00

Læsetid:3 minutter

Blot en halv meter fra skel. Så snert var det oprindeligt tanken at placere stien nedenfor udstykningen.Foto: Laila Kempel

Flemming Thulstrup
Journalist

6 måneder siden

STI Flere års ballade om placeringen af en offentlig sti i Engesvang synes nu at have fundet sin afslutning.

Det drejer sig om den planlagte sti mellem Ellevej og Kastanie Allé, der endnu ikke er anlagt.

I den oprindelige tinglysning i forbindelse med udstykningen af parcelgrunde fremgik det tydeligt, at der skulle anlægges en sti, der gik lige langs skellet til de nye bebyggelser.

Der gik dog ikke længe, inden de nye grundejere blev kede af den tinglysning. Den lå efter deres mening alt for tæt på de nyanlagte udestuer og terrasser, så de foreslog, at stien blev flyttet omkring 15 meter længere ned mod Bølling Sø.

Det vakte almindeligt oprør i Engesvang og truede en overgang med at splitte byen.

Det førte til, at grundejerforeningen indsendte anmodning om at droppe den oprindelige tinglysning og flytte stien.

Det var anledningen til, at sagen landede på byrådets møde, men heller ikke her var der enighed om sagen.

En glidebane

Sagen har ført til, at formanden for udviklings- og erhvervsudvalget Simon Vanggaard (DF) pludselig fandt sig selv i mindretal i sit eget udvalg.

På byrådsmødet fastholdt han dog sit synspunkt på sagen.

- Det er en farlig glidebane at komme ud på, hvis vi giver dispensation. Så kan mange andre med god ret også komme og sige, at de ønsker dispensationer fra diverse tinglysninger, fremførte han og påpegede samtidig, at tinglysningen af stien var kendt af alle villaejerne, inden de købte en parcel på stedet.

- Den her sag har vakt mange følelser i Engesvang. Stien, der endnu ikke er anlagt, har allerede fået mange navne. Krigsstien, Vindueskiggerstien, Misundelsesstien for bare at nævne nogle af dem. Når der som her er følelser i spil, er det vigtigt at bevare roen og overblikket. Jeg har selv været der, og det føles faktisk slet ikke rart at gå så tæt på beboelserne. Jeg er bange for, at stien af samme grund ikke vil blive brugt, hvis vi holder os til den oprindelige placering. Derfor må vi i denne sag være pragmagtiske, mente H.C. Jørgensen (S), der selv bor i Engesvang.

- En aftale er en aftale, indtil man laver en ny. Hvis der så dukker en ny aftale op, der tilgodeser flere borgere, så må man gå med den, mente borgmester Ib Lauritsen (V), der kun havde en eneste ærgrelse i forbindelse med flytningen af stien, nemlig at det blev en offentlig sti, og at det dermed blev kommunen, der for fremtiden har driften af den.

Er blevet klogere

Der var flere, der under debatten anførte, at det var en fordel for de fleste at flytte stien, så den ikke lå lige op ad skel, hvilket fik Simon Vanggaard på banen igen.

- Jeg er ganske sikker på, at der er rigtig mange stier i kommunen, der ligger lige op ad skel. Hvis det er et minus, så er der vist rigtig mange stier, der skal omplaceres, påpegede Simon Vanggaard.

- Jeg vil gerne gå til bekendelse og erkende, at jeg tidligere har stemt anderledes i denne sag, men jeg forbeholder mig ret til at blive klogere. Det var der måske andre, der kunne lære noget af, lød det fra Kasper Pauli Pedersen.

Og med blandt andre den klogere socialdemokrat samt flertallet af byrådet blev det besluttet, at man efterkommer ønsket om at flytte den kommende sti langs bebyggelsen længere ned mod Bølling Sø.