Det kommunale budget - med konservative øjne

Udgivet:14. oktober 2019, 11.04

Læsetid:3 minutter

Konservativ byrådsgruppe

Af Annette Mosegaard, Kirsten York Helsm og Heinrich Rune Den konservative byrådsgruppe

Debat Et samlet byråd har forhandlet og godkendt kommende års budget. Igen et budget der er stramt, og som kommer til at kræve meget af kommunens ansatte og os som borgere. Der blæser gode vinde, og I konservative er vi glade for at budgettet er mere robust end tidligere år. Men vi flyder slet ikke i mælk og honning, og alle kommunens medarbejdere og alle vi borgere skal arbejde hårdt for at bibeholde den service og de tilbud, vi alle sammen gerne vil have.

Først vil vi påpege indtægtssiden, hvor det tyder på, at den offensive strategi begynder at virke. Vi ser stigende indtægter på skatterne både som resultat at større indkomst hos den enkelte og som resultat af tilflytning til kommunen. Det er en rigtig god historie og bekræfter, at det er rigtigt med en indsats for tilflytning. Men det er de små skridt. Ikast-Brande Kommune er en af landets fattigste kommuner og i det budget, vi her har godkendt, er der stadig mange besparelser.

I dette budgetforlig er der klare konservative aftryk.

Kisten York Helms er specielt glad for, at Byrådet skal vurdere, hvordan vi fremme tænkningen om bæredygtighed i kommunen.

- Jeg tror, at vi som kommune kan være endnu mere bæredygtig, når vi træffer de enkelte beslutninger.

- Den bæredygtige dagsorden gælder også for Ikast-Brande kommune, og det skal vi have endnu mere fokus end vi har i dag, siger hun.

Vi gik også til forhandling med, at den Den Sportslige Grunduddannelse på Nordre skole får mulighed for at fortsætte. Vi kan godt lide, at en folkeskole har en profil, og vi synes, at netop Nordre Skole har udviklet sig meget siden den fik en sportsprofil. Det glæder os derfor, at SGU kom med på budgettet og kan fortsætte.

En af de mindre men synlige ting, der glæder gruppen er forskønnelsen af de ydre områder ved tidligere Veste Skole i Ikast.

- Bygningerne er blevet synlige, siger Heinrich Rune.

- Nu er det vigtigt, at arbejdet bliver gjort helt færdigt så vi virkeligt får et skønt område omkring bygningerne.

I flere år har vi i Konservative arbejdet for at politikerne kommer ud af silotænkningen på de forskellige område. Vi skal i højere grad tænke på tværs. Vi er helt sikker på, at hvis vi tænker mere på tværs så kan vi blive en bedre kommune. Vi er som parti trætte af, at man tror at det er afskaffelsen af de små borgernære ting, der kan redde økonomien. For eksempel kan en lukning af en børnehave i Blåhøj på sigt give langt større omkostninger end den lille besparelse, man kan se på kort sigt.

Vi mener, at vi skal se økonomien på tværs og have nogle nøgletal, der viser en overordnet udvikling, så tror vi på, at der er meget vi vil vurdere anderledes. Dette fokus har vi haft i disse budget forhandlinger og en tænkning, der heldigvis er opbakning til.

Der er meget at glæde sig over. I gruppen glæder vi os over, at vi nu påbegynder det egentlige byggeri af den nye skole i Brande og udviklingen af Brande Syd.

Vi glæder os over at arbejdet med en ny Børnehave i Ikast også kommer i gang. Vi ser at der sker udvikling i alle byer og landsbyer.

Mest af alt glæder det os, at tænkningen omkring fokus på Bosætning har vundet indpas i hele kommunen. Vi oplever, at Byer, Landsbyer og Centerbyen står sammen omkring fokus på bosætning, og det er netop dette sammenhold, der skal flytte os.

Alt i alt er Ikast-Brande Kommune i en god udvikling. Der sker meget i hele kommunen, og det er en fornøjelse at være en del af denne positive udvikling.