En rådgiver for borgerne

Vibeke Hother er blevet godt modtaget - både af borgerne og i kommunens forskellige afdelinger

Udgivet:13. maj 2023, 06.00

Læsetid:4 minutter

Vibeke Hother kunne 1. maj fejre et-årsjubilæum som borgerrådgiver ved Ikast-Brande Kommune. Hun er den første af slagsen. Foto: Henrik Ole Jensen

Flemming Thulstrup
Journalist

BORGERRÅDGIVER - Hun er simpelthen den mest fornuftige person, der findes på rådhuset.

Dette enestående skudsmål er møntet på Vibeke Hother og kommer fra Holger Knude i Ikast, der er en af de mange, som borgerrådgiveren har hjulpet på vej gennem den kommunale labyrint.

Han henvendte sig til hende, da han ikke fik svar på en skriftlig henvendelse vedrørende uregelmæssigheder ved en udlejnings-ejendom.

- Da jeg langt om længe fik et svar, var det helt ubrugeligt, erindrer Holger Knude.

Derpå rettede han henvendelse til Vibeke Hother.

Borgerrådgiveren åbnede dørene, og den lidt frustrerede borger fik svar på sin henvendelse.

Vibeke Hother her netop fejret et-årsjubilæum på sit lille kontor, der er placeret i stueetagen på rådhuset i Ikast.

Ingen fejl med vilje

Hun er formelt ansat af byrådet for en periode på tre år. Til den tid er puljen til hende løbet tom, men håbet er naturligvis, at hendes indsats har været så positiv og mærkbar for alle, at byrådet beslutter sig for at bevare borgerrådgiveren - til gavn for kommunens borgere, men så sandelig også til gavn for kommunens forvaltninger.

- Det er min klare overbevisning, at der ikke er nogle, der laver fejl med vilje. Vi har imidlertid med mennesker at gøre, og når der er tale om kommunikation, kan fejl forekomme. Det kan næsten ikke undgås, siger Vibeke Hother.

Og det er netop en af borgerrådgiverens vigtigste opgaver at udrede de fejl og om muligt få kommunikationen tilbage på sporet.

Hun forholder sig altså til, om der er begået fejl. Samtidig er hun optaget af ikke at være borgerens advokat eller kommunens forsvarer.

- Jeg forholder mig neutralt og objektivt til omstændighederne med henblik på at vurdere, om sagen har været håndteret inden for de gældende regler og rammer. Hvis der er begået fejl, så er det min oplevelse, at der bliver rettet op, da kommunen ligesom jeg er optaget af, at borgeren får den korrekte behandling, siger Vibeke Hother.

- Jeg forsøger at genskabe en dialog mellem borgeren og kommunen. Hvis der er begået en eller anden form for procedurefejl i en afdeling, er det naturligvis også min opgave at henvende mig til den ansvarlige og gøre opmærksom på forholdet, forklarer den 40-årige borgerrådgiver.

Fjendebillede

Hun føler selv, at hun bliver godt modtaget rundt om i kommunens forvaltninger, og at man accepterer hendes rolle.

- Jeg bryder mig ikke om udtrykket vagthund. Brobygger er en bedre betegnelse, synes jeg, siger Vibeke Hother, når hun selv skal definere sin rolle som bindeled mellem borger og kommune.

Hun er som kommunens første borgerrådgiver også i stort omfang med til selv at definere sit arbejde.

- Som helt ny er mit største problem nok at gøre opmærksom på, at jeg overhovedet eksisterer og tilbyder min service. Det er der heldigvis flere, der har fået øje på. Jeg bliver kontaktet både mundtligt og skriftligt. Første skridt i kontakten er at forstå, hvori problemet består. Der er ofte tale om frustrerede borgere, der kan have opbygget et fjendebillede af kommunen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at henlægge et møde til et neutralt sted, siger borgerrådgiveren.

At hun lytter til de frustrationer, som den enkelte borger måtte have, hjælper kolossalt, er hendes erfaring.

- Selv i sager, hvor der ikke er begået egentlige eller alvorlige fejl i sagsbehandlingen, kan det være værdifuld viden for kommunen om, hvordan borgerne oplever mødet med kommunen, siger borgerrådgiveren.

Præventivt

Vibeke Hother lægger ikke skjul på, at hun har fundet den helt rette hylde indenfor juraen.

- Retssikkerhed og behandling af borgerne har altid interesseret mig. Det optimale er, hvis det kan lade sig gøre, at borgerrådgiveren har en præventiv indsats, og at uhensigtsmæssige forretningsgange i de kommunale forvaltninger ændres til glæde for såvel borgere, men også for de ansatte, der på den måde oplever færre konfrontationer, siger hun.

Hun erkender, at det kan være lidt ensomt at være borgerrådgiver. Hun er jo kun sig selv i den funktion.

Der er dog etableret et netværk blandt andre borgerrådgivere i andre kommuner i Region Midtjylland, og de mødes så jævnligt og udveksler erfaringer.

Der er efterhånden borgerrådgivere i de fleste af landets 98 kommuner.

Borgerrådgiveren mødes som regel med borgerne på neutrale steder og altså kun sjældent på sit lille kontor, som hun har fået stillet til rådighed på rådhuset i Ikast. Foto: Henrik Ole Jensen
Hun betegnes af en borger som den mest fornuftige person på rådhuset i Ikast. Navnet er Vibeke Hother, og hun er den første borgerrådgiver i Ikast-Brande Kommune. Foto: Henrik Ole Jensen