Byrådsmøde: Vind og vandkunst gav debat

To punkter på dagsordnen på byrådsmødet mandag aften gav anledning til politisk taletid, en vandkunstskulptur i Brande og nye vindmøller i Ulkær Mose - sidst nævnte blev til hårde ordvekslinger

11. november 2020, 16.30

En visualisering af vindmølleprojektet i Ulkær Mose - set fra Vandtårnet i Ikast. Illustration: Urland

IKAST-BRANDE Med blot seks tilhørere og en anelse mere plads mellem politikernes stole rundt om det store cirkelformede mødebord blev corona-restriktionerne overholdt under mandagens byrådsmøde.

Her blev især to punkter genstand for taletid - og det ene, behandlingen af sagen om 11 mulige vindmøller med en højde på op til 150 meter i Ulkær Mose sydøst for Ikast blæste hurtigt debatten af sporet.

I den sag var Fælleslistens to byrådsmedlemmer, Henrik Kraglund og Lotte Stoltenborg, vendt på en tallerken, og stemte imod forslaget til lokalplanen for projektet og afvikling af et borgermøde i høringsperioden.

Dermed gik de to direkte imod de retningslinjer for opsætning af landmøller, de som del af et enigt byråd, selv var med til at vedtage sidste år.

Henrik Kraglund redegjorde selv for, at Fælleslisten var blevet klogere, siden vedtagelsen af det kommunale Vindmølle Kodeks, og at vindmøller skaber sorg og splid, og at erstatningen til berørte naboer var for lav og utidssvarende.

Bred kritik

Et politisk træk, der mødte kritik fra resten af byrådets partier, der fandt det underligt, at Fælleslisten valgte at løbe fra Kodeks-aftalen. Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl (V) vedtog byrådet netop et kodeks med krav, der på en række punkter er skrappere end den nationale lovgivning - blandt andet hvad angår afstande til naboer og størrelsen på erstatninger.

Desuden mindede Engedahl Fælleslisten om, at byrådet mandag aften blot skulle stemme om at sende de 11 møller i Ulkær Mose i offentlig høring og om afholdelse af et borgermøde i høringsperionde.

Annette Mosegaard (K) undrede sig også over retningsskiftet i Fælleslisten.

- Når vi taler om Ulkær Mose-projektet, har jeg oplevet en langt mere positiv dialog end ved tidligere projekter, sagde Annette Mosegaard.

Mens Dansk Folkepartis (DF) Simon Vanggaard også gik kritisk til Fælleslisten:

- Henrik Kraglund. Du er jo en begavet mand. Derfor undrer det mig, at du pludselig opdager, at der kan være problemer. Vil Fælleslisten overhovedet grøn energi?

Tilbage i talerækken argumenterede Henrik Kraglund, at vindmøller vil gå ud over små lokalsamfund, der må lukke skoler og børnehaver.

Men det er helt malplaceret i forhold til den aktuelle sag, mente Trine Meldgaard Kristensen (DF), der sagde:

- Der er ingen skoler og børnehaver i mosen.

Hul på valgkampen

Fra flere politiske sider blev Fælleslisten beskyldt for, i stedet for at forholde sig til det konkrete projekt i Ulkær Mose at have taget hul på valgkampen - til byrådsvalget i 2021.

- I blander tingene sammen. Handler det her for jer om sagen i Ulkær Mose, eller handler det i virkeligheden om noget nede sydpå, spurgte Birthe Sørensen - med henvisning til igangværende snak om vindmøller i Skærlund og Blåhøj.

Sådanne anklager ville Lotte Stoltenborg ikke finde sig i.

- Det her har intet med et valg at gøre. Det, synes jeg, er latterligt at sige, slog hun fast.

Efter flere politiske meningsudvekslinger vedtog et flertal udenom Fælleslisten, at sende vindmølleprojektet i Ulkær Mose i offentlig høring og planlægningen af et borgermøde i høringsfasen.

Vandkunstværk genplaceres

Mere smult vande befandt punktet om skrotning eller restaurering og efterfølgende genplacering af et stort vandkunstværk i Brande sig i.

Vandkunstværket blev oprindeligt doneret af en lokal borger til plejecentret Engparken ved etableringen i 1999. Siden har det stået som vartegn foran centret, men i forbindelse med renovering af Engparken blev det i fjor taget ned. Under nedtagningen blev værket beskadiget og er ikke blevet en del af det nye Engparken.

Det er faldet en del branditter for brystet, at værket af kommunens Billedkunstråd blev vurderet som ikke bevaringsværdig, og at kommunen på grund af omkostningerne til at udbedre skaderne, indstillede værket til skrotning.

Uden økonomiske midler til at bidrage til en løsning havde Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af reaktionerne videresendt sagen til vurdering i Økonomiudvalget. Herfra endte den på byrådsmødet med en bevilling på 100.000 kroner fra anlægspuljen til at reparere værket og i dialog med Engparken, Engparkens Venner, Brande City og andre lokale at finde det bedste sted at genplacere værket i Brande.

Alle partier tilkendegav med taletid tilfredshed med den lokalt inddragende løsning, som blev enstemmigt vedtaget.

- Kommunen kan ikke bare fjerne en skulptur fra Brande igen. Jeg har hørt fra ansatte på plejecentret, at kunstværket var et samlingspunkt, og at værkets rislende vand har en beroligende effekt på centrets beboere, sagde Venstres Lars Lyhne.

Serveretten hos Engparken

Og Dansk Folkepartis Bo Sand Kristensen glædede sig ligesom Lyhne over udsigten til en løsning for Brande-værket.

- Det er en gave, der er givet, og det skal man have stor respekt for. Serveretten til, hvad der skal ske med værket, bør ligge hos Engparken. Hvis de ønsker værket tilbage, hører det til der, sagde Bo Sand Kristensen.

Mens formand for Kultur og Fritidsudvalget Helle Mathiasen nu ser frem til dialogen med branditterne om værkets videre skæbne.

Vandkunstværket fra Brande, som skal genplaceres. Foto: Christian Sjurman