En gang til for Henrik Kraglund

25. november 2019, 11.15

Frank Heidemann. Foto: Bjarke MacCarthy

Debat Kære Henrik: Da du tydeligvis ikke har læst mit læserbrev omkring Den kommunale Hjemmesygepleje eller forstået teksten, prøver jeg at rette nogle af dine misforståelser.

I Ikast-Brande Kommune har vi allerede nu private aktører i hjemmeplejen, Privat Pleje og Omsorg. Det fungerer fint, og her er nye aktører som Lokalpleje Danmark selvfølgelig velkomne til at ansøge om at være med. Det kræver dog at de kan opfylde de opstillede betingelser.

I forhold til mine udtalelser, som du fint referer, taler jeg alene om hjemmeplejen. Jeg havde ikke fantasi til, at nogen med viden om området overhovedet kunne tænke hjemmesygeplejen ind i hjemmeplejen. Området er i Danmark underlagt en hel anden lovgivning og regelsæt.

Et øget samarbejde med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, ud fra de praktiske forhold og i respekt for lovgivningen og til gavn for borgeren, er selvfølgelig oplagt. Det vil der altid været fokus på, og flere tiltag er iværksat efter 2016. At du i dit læserbrev håner undertegnede og dygtige embedsfolk, for ikke at have iværksat ændringer er direkte usandt og uartigt. I stedet for at bringe disse usandheder til torvs, skulle du nok hellere have spurgt direktøren, ældrechefen, undertegnede eller udvalgsmedlemmerne i Sundhed og Omsorg, som løbende er blevet præsenteret for de tiltag, der kunne laves inden for eksisterende lovgivning og som giver sund fornuft i Danmark.

Sygefraværet i Hjemmesygeplejen er meget lav, både set i forhold til det generelle sygefravær i Ikast-Brande Kommune og i andre kommuner.

Nu kunne det så være befriende om du, som efter eget udsagns er en økonomisk ansvarlig politiker, eller andre fra den borgerlige blok, vil svare på de spørgsmål jeg i læserbrevet har stillet omkring hjemmesygeplejen fremadrettet:

Hvordan kan du være med til at sætte et sådant projekt i værk, når du ikke aner, hvad det kommer til at koste?

Her tænker jeg både på de direkte konsulentudgifter, som de afledte udgifter for eksempel til flere indlæggelser, når lægerne ikke tør overlade patienter til små firmaer uden døgndækning eller til en voldsom besparet hjemmesygepleje.

Hvordan kan du være med til at sætte et sådant projekt i værk, når man ikke en gang har indhentet høringssvar hos vore samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen: de praktiserende læger og sygehusene. For ikke at tale om Dansk Sygeplejeråd? Kommunernes Landsforening anbefaler for eksempel det stik modsatte af nedskæringer og fragmentering af hjemmesygeplejen.

Hvordan kan du være med til at sætte et sådant projekt i værk, som vil betyde færre medarbejdere og yderligere nedskæringer i hjemmesygeplejen, ikke kun i Engesvang, men i hele kommunen?

Og sådan kunne jeg blive ved med de øvrige spørgsmål og forundringer fra læserbrevet. Jeg byder gerne på en kop kaffe, hvis du vil have noget uddybet af en, der ved noget om området.

Så kan vi også diskutere ordet følelsesladet. Mit læserbrev var på ingen måde følelsesladet, som du ellers påstår, men fyldt med fakta og spørgsmål. Det følelsesladede kommer senere fra de borgere, der kommer til at opleve en markant forringelse af hjemmesygeplejen.