Midtjyske minkfarmere i chok: Op mod 170.000 midtjyske mink står til aflivning - måske allerede fra torsdag

Coronasmitte på en minkfarm ved Bording betyder, at mink på otte farme i området skal aflives - måske allerede torsdag, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Lokale minkavlere er i chok

7. oktober 2020, 15.50

Corona-smitte i en besætning med omkring 20.000 mink nordvest for Bording risikerer at koste aflivning af ialt op mod 170.000 mink i et område omkring den smittede besætning. Måske allerede fra i morgen. Foto: Henrik Ole Jensen

BORDING I - - Konstateringen af corona-smitte på en minkfarm nordvest for Bording står til at få fatal konsekvens for minkene på otte farme i umiddelbar nærhed. Det står klart, efter regeringen fra tirsdag til onsdag ændrede beslutningen om aflivning af besætningen på farme med covid-19 positivt testede mink men også samtlige mink på farme i en radius af 7,8 kilometer rundt om den smittede besætning.

øjeblikket er Fødevarestyrelsen i gang med det indledende arbejde i forbindelse med aflivningen af mink i Bording-området. Det omfatter blandt andet præcis optælling af minkene på de berørte farme.

Det er en ganske forfærdelig situation, siger John Papsø, formand for Pelsdyravlerforeningen i Midtjylland og næstformand i Danske Minkavlere.

Det tager meget hårdt på avlerne her i området. De er fortvivlede, nogle er ligefrem i chok, og det kan jeg godt forstå, siger John Papsø.

Ærgerlig over strategiskifte

På vegne af branchen og sine kolleger er han også berørt af situationen. Og så ærgrer John Papsø sig over regeringens strategiskifte:

- Indtil tirsdag var det ikke alle dyr i den berørte zone, der skulle slås ihjel. Ændringen betyder, at rigtig mange raske dyr nu bliver aflivet. Det er ressourcespild, og det er forfærdeligt at uskyldige avlere bliver sat i den situation. Vi bakker naturligvis op om, at en besætning med syge dyr skal slås ned så hurtigt som muligt for at undgå risiko for at sprede smitte til mennesker og til andre farme, siger John Papsø.

- Hvis nu en farm har været konstateret smittet igennem lang tid, øger det naturligvis risikoen for smittespredning, og det skal have konsekvenser. Men farmen her i Bording blev konstateret smittet i går (tirsdag, red.), og fra måske i morgen (torsdag, red.) tager man fat på aflivningen af dyr på ni farme i nærheden. Smitten kan ikke nå at spredes på så kort tid. Det er hårdt, og det bør der kunne laves en anden og bedre løsning på, så man i stedet for øger testningen på farmene i nærheden, så længe der slet ikke er tegn på sygdom, siger John Papsø.

Beslutning kan ikke gradbøjes

Men i Fødevarestyrelsen slår beredskabschef Nikolas Hove fast, at styrelsen naturligvis følger regeringens beslutning, og at den ikke kan gradbøjes:

- Ja, så længe regeringens beslutning om at aflive smittede mink og alle øvrige mink på farme i en radius på 7,8 kilometer fra den smittede farm står ved magt, så skal minkene i det pågældende område ved Bording aflives, konstaterer beredskabschefen.

Nikolas Hove understreger samtidig, at han håber, indsatsen kan iværksættes så hurtigt som muligt.

- Vi håber at kunne gå i gang med aflivningen på minkfarmen i Bording allerede torsdag, for det gælder om at handle hurtigt, så vi kan begrænse smittespredningen, siger Nikolas Hove.

At Fødevarestyrelsen ikke allerede har igangsat aflivning af dyr på den smittede farm handler om planlægning men i lige så høj grad om økonomisk afklaring.

I Miljø- og Fødevareministeriet er forhandlingerne med brancheforeningen Danske Minkavlere endnu ikke færdige. Det betyder, at der ikke ligger en aftale for den kompensation, minkavlerne skal tildeles fra staten for de aflivede mink.

- Det er klart, at en nedslagtning af besætningen har massiv økonomisk betydning for den enkelte avler. Derfor er det en vigtig aftale, siger Nikolas Hove.

Aflivning i Nordjylland udskudt

Onsdag skulle Fødevarestyrelsen efter planen have indledt aflivningen af mink på en farm ved Gjøl i Nordjylland. Den nordjyske farm er blot en af op mod 100 nordjyske minkfarme, der som følge af regeringens beslutning i kølvandet på den hurtigtvoksende corona-smitte blandt mink i Nordjylland, står til at miste sin besætning. Enten fordi der er smitte i besætningen, eller nu også fordi farmen ligger indenfor den vedtagne radius på 7,8 kilometer.

I alt står således en million nordjyske mink til nedslagtning.

Men som ved Bording kan processen i Nordjylland ikke indledes før, takseringsaftalen for kompensation til avlerne er på plads.

- Det er naturligvis vigtigt, at en besætning med syge dyr bliver aflivet. Gerne så hurtigt som muligt. Men aftalen om kompensation for de berørte avlere er også vigtig. De får det svært. Udover at skulle finde og investere i nye avlsdyr, så mister avlerne omsætning og vil opleve driftstab. De bliver sat i en forfærdelig situation, og det skal de kompenseres rigtigt og ordentligt for, siger John Papsø.

Lokal opbakning

Han bliver lokalt bakket op af formanden for Bordingegnens Pelsdyravlerforening, Jens Feldbak. Han driver selv en minkfarm syd for Ikast - også altså udenfor den berørte 7,8 kilometer zone. I øjeblikket har han imidlertid en mindre andel af sine egne mink »opstaldet« på en farm i det berørte område af pladshensyn.

- Hele situationen har givet voldsom utryghed i området. Det handler om folks livebrød og liv. Vi er minkavlere, fordi vi kan lide arbejdet med dyrene. Det er vigtigt hurtigt at slå ned på farme med smittede dyr - meget hurtigt. Men overordnet set synes jeg, det er voldsomt at slå så mange raske dyr ihjel. Det er på nippet til at ødelægge en hel branche, siger Jens Feldbak.

Begrænsning af smitte

I Fødevarestyrelsen forholder beredskabschefen sig ikke til den erhvervspolitiske side af sagen.

- Vores opgave er udførende i forhold til regeringens beslutning. Men det er vigtigt at understrege, at beslutningen alene handler om at begrænse konsekvenserne af en smittefarlig og alvorlig pandemi - samlet set for samfundet og for mange mennesker. Det er trist og så langt fra en behagelig opgave, understreger Nikolas Hove.

Ifølge beslutningen fra regeringen er det Fødevarestyrelsen, der står for aflivningen af mink i smittede besætninger, mens aflivningen af mink i 7,8 kilometer-zonen omkring den smittede farm er lagt i hænderne på minkavlerne selv under opsyn fra Fødevarestyrelsen.