Turistforening tæt på nedlæggelse

Formanden åbner en dør på klem for en løsning, der kan betyde, at foreningen overlever

5. december 2018, 10.49

Turistchef Jette Nielsen gennemgik nogle af de mange aktiviteter, Ikast-Brande Turistforening har spillet en større eller mindre rolle i.

Brande Efter en til tider følelsesladet debat på tirsdagens ekstraordinære generalforsamling i Ikast-Brande Turistforening blev der skredet til afstemning om det egentlige formål med generalforsamlingen, bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen.

Af de 19 stemmeberettigede stemte 14 for forslaget om nedlæggelse, og dermed skiller kun endnu en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år nu foreningen fra at blive lagt definitivt i graven.

Baggrunden er den besparelse på en halv million kroner på det kommunale tilskud til foreningen, som blev aftalt i forbindelse med budgetforliget, der blev indgået i starten af september. En besparelse der vil skære mere end 40 procent af turistforeningens økonomiske ramme, som i forvejen er blevet beskåret med 250.000 kroner i løbet af de to seneste år.

Foreningens formand, Lars Andresen, var som flere af de øvrige medlemmer af bestyrelsen helt med på, at der skal spares:

- Vi kunne godt leve med et beløb lig med de tidligere besparelser, men en besparelse på en halv mio. er helt ude af proportioner, fastslog han.

I givet fald vil turistforeningens kasse være tømt engang i midten af 2019, og selvom man skærer aktiviteterne helt ind til benet, er der udsigt til at slutte året med et minus på 200.000 kr.

- Egenkapitalen vil være brugt, og vi vil stå i en helt umulig økonomisk situation, påpegede formanden.

Han åbnede dog en lille dør på klem: Hvis man fra byrådets side omgør beslutningen om, at turistforeningen ikke kan søge midler fra den pulje på 3 millioner, der er afsat til at kompensere de foreninger m.v., som bliver ramt af besparelserne. Hvis ikke er det slut med udgangen af maj 2019, fastslog formanden, der også kunne oplyse, at man forud for et møde med Erhverv, vækst og bosætningsudvalget 30. oktober af udvalgets formand, Annette Mosegaard, var blevet stillet i udsigt, at også turismen kunne komme i betragtning ved fordelingen af puljen. Det kunne man så bare ikke alligevel, viste det sig på mødet.

Berufsverbot

Formanden undrede sig også over det, han betegnede som et kommunalt "Berufsverbot" i landets ifølge Dansk Industri mest erhvervsvenlige kommune.

- Det er ikke bestyrelsen eller medlemmerne, der nedlægger foreningen, det er politikerne i Ikast-Brande Kommune, der gør det, tordnede Lars Andresen og opfordrede til, at man i stedet lokalt danner foreninger, der tager sig af de respektive turistattraktioner.

Forinden havde han oplyst, at den strukturreform, der er på vej indenfor turismen, vil betyde, at der i fremtiden skal være 15-25 kæmpestore turismedestinationer mod som nu 79. Det anslås, at hver kommune fra 1. januar 2021 skal bidrage med ca. 100 kroner pr. indbygger. Til sammenligning har Ikast-Brande i dag - før besparelsen på den halve million - en udgift til turisme på ca. 28 kroner pr. indbygger, så det svarer i runde tal til en firedobling af den nuværende udgift i 2021. For de penge skabte turisterhvervet i Ikast-Brande i 2016, hvor de seneste tal stammer fra, en samlet omsætning på 346 millioner kroner, en stigning på 32 procent i forhold til året før, oplyste turistchef Jette Nielsen, og sat i forhold til indbyggertallet var det blandt nabokommunerne kun Herning Kommune, der fik et næsten ligeså stort udbytte af investeringen i turisme.

- Vi gør det rigtig godt. Der er fremgang på alle områder. Vi kan godt tillade os at ranke ryggen og sige, at vi slutter på toppen, fastslog turistchefen, som også ærgrede sig over timingen, ikke mindst set i lyset af det kæmpe potentiale især Bestsellers byggeplaner indeholder.

Om den bebudede strukturreform kommer til at se ud, som der er lagt op til, er dog endnu ikke 100 procent sikkert. Lars Andresen kunne oplyse, at der netop er igangsat en ny proces mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) med henblik på at få ændret de netop vedtagne og meget udskældte pejlemærker.

Dyr besparelse

Flere i forsamlingen undrede sig over kommunalpolitikernes beslutning.

- Det er en ekstremt dyr besparelse. Det er brandærgerligt, at man ikke erkender, at turismen er og har været i udvikling. Flere kunder i butikken er det, der skulle skabe velfærden, påpegede uddeler Jan Nyrup fra SuperBrugsen i Nr. Snede, der også kaldte det "helt skrækkeligt at der ikke bare er én købmand bandt de 23, der kan se, at det er helt hen i vejret".

- Ved de godt, hvad det er, de taber, spurgte Birgit Vinge om det, hun betegnede som "byrådets fejlbeslutning", og foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem Hanne Frandsen var inde på samme spor:

- Vi risikerer at man taber alt på gulvet for at spare penge i 2 år. Vi har svært ved at forstå, at den besparelse, der rammer os, bliver så procentuelt stor.

Ondt af politikerne

Som en af de få argumenterede Carsten Dalgaard for at stemme nej til forslaget om at nedlægge foreningen, og han havde ondt af de 12 nyvalgte byrådsmedlemmer, som efter mindre end et år i byrådet var blevet stillet over for opgaven med at finde så massive besparelser. Den holdning var der dog ikke megen opbakning til.

- Det er voksne mennesker - de ved, hvad de er gået ind til, lød det således fra Ole Deigaard.

Flere tilløb til at gøre spørgsmålet om turismen til en del af den interne magtkamp mellem Ikast og Brande blev manet i jorden af bestyrelsen, men Lars Andresen blev ikke modsagt, da han som svar på Jan Svendsens spørgsmål om, hvad der så skal ske, hvis foreningen nedlægges, sagde:

- Jeg forestiller mig, at man lader embedsmændene køre turismen, til det er slut.

Til gengæld var der ingen, der kunne svare på Jellemien Blauw fra Gyvelborgs spørgsmål:

- Hvor kan vi så henvende os, hvor kan vores gæster henvende sig?

Ingen sjov beslutning

Forinden havde formanden oplyst, at foreningen har modtaget en ny resultatkontrakt for 2019. Bortset fra årstallet er det eneste, der er ændret, ifølge formanden det kommunale tilskud, mens opgaverne er de samme, og det er i bund og grund den manglende politiske opbakning, der har fået bestyrelsen til at tage det drastiske skridt.

- Det er bestemt ikke nogen sjov beslutning at komme frem til et forslag om at nedlægge foreningen. Vi har prøvet at vende alle sten, men vi kan ikke betale løn og husleje med ord, fastslog Hanne Frandsen, og hun blev suppleret af sin bestyrelseskollega Bjarne Raabjerg:

- Vi kunne være pragmatiske og sige "der er jo lidt at gøre med", men det er simpelthen ikke nok!

Dermed skød han også hotelejer Arne Andersens forslag om at holde ud i 2-3 år - måske som et sjette "ben" under den nyetablerede forening Brande City - ned.

Næste - og måske sidste - skridt bliver afholdelsen af endnu en ekstraordinær generalforsamling 7. januar, hvorefter processen med at opsige lejemål, ansatte, medlemskab af diverse organisationer og øvrige forpligtelser kan gå i gang, så foreningens aktiviteter kan være afviklet pr. 31. maj.

Formand for Ikast-Brande Turistforening, Lars Andresen, udtrykte stor skuffelse over det, han betragter som manglede politisk opbakning til turisterhvervet.