Grundlæggeren af skoletandplejen død

Ole Silbye, Ikast, blev 94 år

28. oktober 2020, 11.29

NEKROLOG Ikast Kommunes første chef for den kommunale skoletandpleje, Ole Silbye, er død efter næsten et års sygdom. Han blev 94 år.

Ole Silbye var født og opvokset i Hellerup og efter studentereksamen fra Gentofte Gymnasium fortsatte studierne på Tandlægehøjskolen på den anden side af kommunegrænsen, inde i selve København.

Som ung drog han til Jylland og fik ansættelse som assistent hos en tandlæge i Randers, inden han etablerede sig med egen praksis i Herning, hvor familien på fire boede på Kærmindevej.

I 1964 besluttede vedtog Ikast Sogneråd at gøre noget drastisk for at sikre skolebørnenes tandhygiejne og modvirke forlorne tænder. Det blev til oprettelsen af en kommunal tandpleje. Leder af det projekt blev Ole Silbye, der byggede en række skoleklinikker op. Først på den nyopførte Østre Skole og i forbindelse med Kongefløjens opførelse også på Vestre Skole i slutningen af 1960’erne.

Det var her Ole Silbye havde sit hyppigste virke, og det var under hans ledelse, at der blev indført flourskyldninger, tandbørstningsinstruktion, faste halvårlige konsultationer og senere også tandregulering under den kommunale skoletandpleje. Den kom også til at indbefatte, Bording, Engesvang, Nordre Skole og Hyldgårdsskolen, inden Silbye gik på pension i slutningen af 1980’erne.

Round Table og Rotary

Ole Silbye var med til stiftelsen af Round Table 84 i Ikast i 1965, og da han som 40-årig var blevet for gammel til denne bevægelse, blev han året efter optaget i Ikast Rotary Klub, hvor han var et meget respekteret medlem, indtil han valgte at tage retræten, da han havde rundet de 90 år i 2015.

Ole Silbye var et meget engagereret medlem af Rotary, og nåede at betjene mange poster - også præsident-embedet i Rotary-året 74/75.

Også fagligt tog Ole Silbye sin tørn, og var i mange år kasserer i Jysk Odontologisk Selskab. Og så var han særdeles historisk og litterært interesseret – ikke mindst, når det drejede sig om biografier. Han havde desuden en udbredt interesse for klassisk musik og overværede koncerter mange steder i ind- og udland.

Intensiv genoptræning

Ole Silbye har siden 1979 vært gift med lægesekretær Ida Silbye, som flyttede til Ikast fra Randers, og parret fik mere end 40 gode år sammen. Ole Silbye blev i 2002 ramt af en halvstor blodprop, som gav delvis lammelse, men via intensiv genoptræning i familiens styrketræningslokale lykkedes det ham at komme tilbage på både ben, cykel, i Rotary-klubben og til andre gøremål, så ægteparret fik livskvalitet næsten til de sidste.

Ole Silbyes søn Anders Silbye, der har arbejdet som chefsteward i Australien i mere end 30 år, vendte hjem til Danmark i starten af 2020 for, sammen med Ida Silbye at pleje sin syge far.

Ud over Ida og Anders efterlader Ole Silbye sig en sønnesøn på 19 år bosiddende i Spanien. Ole Silbye bisættes fra Ikast Kirke torsdag formiddag. -boje