Årets konfirmander undervises på nettet

Den lokale konfirmandundervisning er rykket online. En af konsulenterne bag de digitale materialer og undervisningen af landets præster er Anders Kaufmann, som også fungerer som gæsteunderviser i Ikast

Udgivet:20. januar 2021, 14.06

Læsetid:3 minutter

Billedtekst: Årets konfirmander i blandt andet Ikast, Isenvad og Bording bliver undervist på nettet. Folkekirkens konfirmandcenter har et stort udvalg af aktuelle emner og materialer, som præsterne kan bruge i fjernundervisningen. Foto: Privatfoto

KIRKE ”Find fem ting, der har noget med Biblen at gøre og tag et billede af dem. Så tager vi en snak om dem sammen”.

Sådan kan én af opgaverne lyde, når årets konfirmander i den kommende tid sætter sig ved computeren for at deltage i den virtuelle konfirmandforberedelse.

Mens selve formuleringen lyder som en helt traditionel opgave i konfirmandundervisningen, er rammerne ikke helt som normalt, for konfirmanderne skal finde Bibel-relaterede ting i deres eget hjem og vende tilbage til skærmen med dem. For også konfirmandundervisningen er rykket online, mens skoler og konfirmandlokaler er lukket ned.

Præsterne skal klædes på til virtuel undervisning

I sidste uge tog de lokale konfirmander fat på den digitale undervisning. Konfirmanderne fra Nordre Skole blev ført ind i troens digitale univers af Anders Kaufmann, der i disse uger fungerer som gæsteunderviser og vikar. Anders Kaufmann bor i Ikast, er uddannet teolog og har tidligere været præst i Isenvad og Fonnesbæk. Til daglig er han ansat på Konfirmandcentret, som tilbyder online-kurser og materialer til landets præster, så han ved mere om konfirmandundervisning på nettet end de fleste.

- Under den første Corona-nedlukning sidste forår var online-undervisning af konfirmanderne nævnt som en mulighed. Men nu har biskopperne givet besked om, at undervisningen skal være virtuel, så vi har fået travlt med at klæde præsterne på til undervisningen. På vores første introkurser deltog der omkring 700 præster, fortæller Anders Kaufmann.

Konfirmander og præster skal interagere

Konfirmandcenteret er en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og her har man samlet en masse materiale, som kan gøre det virtuelle undervisningsforløb relevant og interessant for de unge. Men centret kan også give præster og andre undervisere en indføring i redskaber som Google Meet, Zoom og Youtube – eller Menti, Kahoot, Padlet eller andre programmer for præster med mod på mere teknologi.

- Nogle præster vil gerne gøre undervisningen så analog som muligt, mens andre vil gå hele vejen teknisk og for eksempel kombinere digitale møderum og online-værktøjer. Man kan sagtens gøre den digitale undervisning meget analog, for det handler bare om at finde måder, hvorpå konfirmanderne og præsten kan interagere. Det kan også være gennem mail eller sms, siger Anders Kaufmann.

Etiske dilemmaer til debat

På Konfirmandcentrets hjemmeside ligger der en lang række undervisningsforløb, hvor nogle af dem forholder sig til nogle meget nutidige etiske dilemmaer. Konfirmanderne kan for eksempel forholde sig til begrebet samfundssind eller hvem der skal vaccineres mod Corona først – men præsterne kan også finde inspiration til fjernundervisning uden skærm.

Den virtuelle undervisning af årets konfirmander har nemlig de samme udfordringer som fjernundervisningen generelt, for de unge mangler det helt grundlæggende sociale element som motivationsfaktor. Men der er også fordele ved den digitale undervisning, understreger Anders Kaufmann.

- For det første giver den virtuelle undervisning en mulighed for, at alle kommer til orde. Det kan man ikke altid være sikker på ved den fysiske undervisning i et konfirmandlokale, men gennem de digitale besvarelser kan præsten se alle konfirmandernes reaktioner med det samme. Og så skal man sørge for at udnytte, at konfirmanderne sidder hjemme, for det giver dem muligheden for at vende etiske og religiøse emner med deres forældre. Det er noget, der normalt bliver mellem dem og præsten, men den digitale undervisning giver mulighed for at få talt om den slags emner derhjemme, siger Anders Kaufmann.

Konfirmanderne mangler gudstjenesterne

Han har gennem undervisningen af de mange folkekirkepræster oplevet, at præsterne er motiverede for at få det bedste ud af situationen og for at bruge de ideer og løsninger, der er tilgængelige. Men der er en vigtig del af konfirmandundervisningen, som den virtuelle undervisningsform har lidt svært ved at klare.

- I for eksempel Ikast og Fonnesbæk skal konfirmanderne som en del af konfirmationsforberedelsen komme til gudstjeneste 10-12 gange. Det kan blive vanskeligt for dem at nå, når der er begrænsninger på, hvor mange der må være i kirkerummet til gudstjenesten. En mulighed for at løse dette problem kunne være at inddrage kirkernes online-gudstjenester i undervisningen – eller måske at lave særlige digitale gudstjenester for alle kommunens konfirmander, foreslår Anders Kaufmann.

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man:

Være døbt

Have fulgt konfirmationsforberedelse

Være fortrolig med den kristne børnelærdom og

Være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Konfirmation og konfirmationsforberedelse ligger i 7. eller 8. klasse. Forberedelsen til konfirmationen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner.

Som led i konfirmationsforberedelsen kan præsten stille krav til, at de kommende konfirmander deltager i et bestemt antal gudstjenesten.

Kilde: Kirkeministeriet

I 2019 var der 215 konfirmander i Ikast, Fonnesbæk, Faurholt, Isenvad og Bording-Christianshede sogne.

Kilde: Sogn.dk