Børn og familier bliver ofrene for besparelser

Udgivet:20. november 2022, 11.46

Læsetid:2 minutter

AF Sundhedsplejerskerne i Ikast-Brande kommune

11 måneder siden

LÆSERBREV Byrådet i Ikast-Brande har peget på kommende store besparelser i sundhedsplejen i Ikast-Brande Kommune. Besparelserne omfatter nedlæggelse af Klinik for børn og unge med overvægt, reduceret skolesundhedspleje og færre besøg til nybagte flergangsfødende.

Det er meget uhensigtsmæssigt at spare på den tidlige indsats, forebyggelse og sundhedsfremme som sundhedsplejen repræsenterer, da al viden og forskning peger på at forebyggelse og tidlig indsats er ekstrem vigtig.

I dag har sundhedsplejen i Ikast-Brande Kommune seks hjemmebesøg i barnets første leveår. Gennemførelse af besparelser vil betyde, at flergangsfamilier får et reduceret tilbud med kun fire besøg.

Mistrivsel hos børn og unge i skolealderen har aldrig været større. Sundhedsplejersker har en vigtig viden om mistrivsel blandt børn og unge. De er uddannet i at anvende samtaleteknikker i forhold til at styrke børns trivsel og handlekompetencer. Med de planlagte besparelser skal skolebørn kun til sundhedssamtale i 0. og 8. klasse og dermed skæres samtalen i 4. klasse væk. Besparelserne vil klart være en forringelse af skolesundhedsplejen og direkte imod, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler.

15 procent af alle børn i Ikast-Brande Kommune er overvægtige, når de starter i 0. klasse. Tallet er stigende, og vi ser, at mere end hver femte elev er overvægtig, når de kommer i 8. klasse. I sundhedsprofilen fra Region Midtjylland »Hvordan har du det« fra 2021 ses det, at borgere i Ikast-Brande Kommune har et mere usundt kostmønster og et højere antal svært overvægtige sammenlignet med resten af regionen. Netop et mere hensigtsmæssigt kostmønster og ændring af vaner for hele familien er fokusområder i Klinikken for børn og unge med overvægt.

Resultater viser, at 70-75 procent af de børn, der har været knyttet til klinikken gennem de senere år har succes med at få knækket deres stigende vægtkurve. Rigtig mange af disse børn og familier oplever en større grad af livskvalitet på forskellig vis.

Men hvem skal hjælpe disse familier, når der ikke længere er et tilbud til børn og unge med overvægt i Ikast-Brande Kommune?

Er det rimeligt at familier med børn og unge, der er udfordret af høj vægt i Ikast-Brande Kommune ikke skal have de samme muligheder for hjælp, som dem der bor i andre kommuner?

Sundhedsplejens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme lønner sig både økonomisk og menneskeligt. Det er vigtigt med en tidlig indsats for børn, unge og deres familier. Så derfor politikere, tænk jer nu godt om, inden I beslutter jer for at spare på kommunens yngste og sårbare borgere.